Handlingsplan projekt 2023

Format: Excel-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en handlingsplan för ett projekt.

Genom att upprätta en tydlig och väl genomarbetad handlingsplan sparar du både tid och pengar och underlättar arbetet för alla som deltar i projektet. Samtliga deltagare kan under hela projeket gå tillbaka till handlingsplanen för att kontrollera att projektet genomförs som planerat.

Detta dokument består av en handlingsplan samt en instruktion för hur du ska fylla i dokumentet. Du erhåller en överskådlig uppdelning av projektet i upp till 10 olika projektaktiviteter där du för varje aktivitet anger aktivitetsansvarig, övriga involverade, start- och slutdatum för aktiviteten samt övrigt av intresse.

(ID 1455)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista förebygga stress 2023
Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2023
GANTT-schema 18 månader 2023
GANTT-schema 26 veckor 2023
Processbeskrivning stresshantering 2023
Projektavtal 2023
Projektbudget 2023
Tidsåtgång projektaktiviteter 2023
Uppdragsavtal 2023