Handlingsplan visselblåsarfunktion 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en handlingsplan för visselblåsarfunktion.

En visselblåsare eller visslare (whistleblower) är en arbetstagare som lämnar information, ofta till massmedia, om brott eller andra missförhållanden som försiggår inom arbetsgivarens organisation. Som arbetsgivare är det givetvis viktigt att fånga upp signaler om oegentligheter inom företaget innan det går så långt. Det är där som visselblåsarfunktionen kommer in.

Med en visselblåsarfunktion eller ett visselblåsarsystem kan du fånga upp allt ifrån lagbrott till brott mot interna regler. Syftet med visselblåsarfunktionen är inte att någon ska straffas utan att få bukt med eventuella problem inom organisationen.

(ID 4730)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn