Hygienhandbok 2023

Format: Word-mall (8 sidor)
Pris: 770 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en hygienhandbok.

DokuMeras mall hygienhandbok är till för dig som ska upprätta en hygienhandbok, men den kan även användas som inspiration vid uppdatering av en befintlig hygienhandbok. Mallen innehåller information, instruktioner, exempeltexter och hänvisningar till aktuella dokument som finns i DokuMeras dokumentdatabas.

Informationen är skriven i kursivstil precis som i denna sektion och är till för dig som upprättar hygienhandboken. Dessa stycken tas med fördel bort ur den slutliga versionen av hygienhandboken. Du kan också införliva informationen i dina egna texter.

Instruktionerna ger dig stöd och vägledning kring vad varje avsnitt bör innehålla.

Exempeltexterna är just exempel och bör anpassas för att passa ditt företag. Dessa är skrivna i röd text. Dokumenten som det hänvisas till kan användas antingen i sin helhet som bilagor till hygienhandboken eller införlivas som löpande text i densamma. Eller också använder du dokumenten som inspiration till egna texter.

Observera att den här hygienhandboken är en handbok med allmänna råd och regler för en god hygien på arbetsplatsen. Särskilda regler om hygien gäller bland annat inom vård- och äldreomsorg, livsmedelsindustrin och veterinärkliniker. Den här handboken innehåller inga beskrivningar av branschspecifika hygienkrav eller hygienkrav som följer av lag eller annan författning.

(ID 5206)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn