Hyresavtal - Del av lokal 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett hyresavtal om hyra av area (arbetsplats).

Om du ska hyra en del av en lokal för att nyttja som kontor är det viktigt att upprätta ett giltigt hyresavtal. Vid uthyrning av lokaler (lokalhyra) brukar hyresavtalet gälla under en bestämd tidsperiod. Avtalet förlängs vanligtvis automatiskt om det inte sägs upp. Avtal för kortare tid än nio månader upphör dock utan uppsägning. Vid uppsägning från hyresvärdens sida gäller regler som ger hyresgästen visst besittningsskydd. Den som hyr lokalen kan då få ekonomisk ersättning om den tvingas flytta.

Hyresnämnden kan tillåta den som hyr butik eller annan lokal att överlåta sin hyresrätt till den som tar över hans eller hennes rörelse. För lokaler gäller regler om marknadshyra, t.ex. kan hyran ställas i förhållande till hyresgästens rörelseintäkter eller följa ändringarna i visst index, t.ex. konsumentprisindex. Vid hyrestvist förs tvisten först till en hyresnämnd och därifrån till Svea hovrätt.

När ska jag använda mallen?

Om ni ska hyra ut (eller hyra) en del av en lokal, till exempel en kontorsplats.

Vad ska jag tänka på?

Precis som vid uthyrning av lokal är det på sin plats att skriva ett giltigt hyresavtal även när det bara gäller en del av lokalen. Det kan till exempel handla om en kontorsplats eller varför inte en stol på en frisörsalong.

Hyresavtalet för arbetsplats liknar på många sätt ett vanligt hyresavtal, men det finns vissa delar som ni behöver fundera lite extra över.

 • Beskriv tydligt vilken del av lokalen som hyrs ut till hyresgästen. Vad får den användas till? Vilka faciliteter i lokalerna har hyresgästen rätt att använda? Vem ska sköta underhåll av arbetsplatsen?
 • Bestäm vilken hyra som ska gälla och precisera noga vad som ingår. Hur och när ska hyran betalas?
 • Eftersom hyresgästen bara hyr en del av lokalen finns det förmodligen fler hyresgäster. Vem ska betala för vad? Ska kostnader delas eller ingår de i hyran?
 • Ibland kan det hända att avtalet mellan hyresvärden och fastighetsägaren ändras (till exempel vid höjd hyra). Se till att avtalet reglerar sådana händelser och att hyresgästens hyra justeras i samma utsträckning.
 • Hyresvärden vill naturligtvis att hyresgästerna ska trivas och att det ska vara ordning i lokalen. Bestäm vilka ordningsregler som ska gälla för hyresgästen (och se helst till att samma sak gäller för alla).
 • Var som alltid noga med formalia. Ange båda parternas fullständiga uppgifter, skriv ut två exemplar och se till att båda skrivs under av parterna.
(ID 4008)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn