Hyresavtal - Lokal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett hyresavtal för en lokal.

Ett hyresavtal för lokal ska helst vara skriftligt och gäller oftast en bestämd tid. Hyresavtal för längre tid än nio månader förlängs automatiskt om det inte sägs upp. Vid uppsägning av ett hyresavtal från hyresvärdens sida kan den som hyr lokalen få ekonomisk ersättning.

Vid hyra av butik eller annan lokal kan hyresnämnden tillåta en hyresgäst att överlåta sitt hyresavtal till den som tar över hans eller hennes rörelse. För lokal gäller regler om marknadshyra, men hyran kan också ställas i förhållande till hyresgästens rörelseintäkter eller följa ändringar i t.ex. konsumentprisindex (KPI).

Regler om hyra av hus eller del av hus finns i jordabalken. Hyrestvister förs till hyresnämnd i första instans och därifrån till Svea hovrätt.

Detta är ett skrivskyddat dokument. Om du vill ändra i rubriksättning eller göra andra förändringar i dokumentet kan du klicka på "Granska", "Skydda" samt "Begränsa redigering". Du kan sedan klicka på "Stoppa skydd". När du har gjort detta kommer dokumentet inte längre att vara skyddat, men du kan enkelt skydda det igen i samma flik.

Specifikation

  • Hyresavtal - Lokal 2024
  • 3540
  • 1,42
  • 6
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider