Hyresavtal - Lokal 2023

Format: Word-mall (8 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett hyresavtal för en lokal.

Ett hyresavtal för lokal ska helst vara skriftligt och gäller oftast en bestämd tid. Hyresavtal för längre tid än nio månader förlängs automatiskt om det inte sägs upp. Vid uppsägning av ett hyresavtal från hyresvärdens sida kan den som hyr lokalen få ekonomisk ersättning.

Vid hyra av butik eller annan lokal kan hyresnämnden tillåta en hyresgäst att överlåta sitt hyresavtal till den som tar över hans eller hennes rörelse. För lokal gäller regler om marknadshyra, men hyran kan också ställas i förhållande till hyresgästens rörelseintäkter eller följa ändringar i t.ex. konsumentprisindex (KPI).

Regler om hyra av hus eller del av hus finns i jordabalken. Hyrestvister förs till hyresnämnd i första instans och därifrån till Svea hovrätt.

Detta är ett skrivskyddat dokument. Om du vill ändra i rubriksättning eller göra andra förändringar i dokumentet kan du klicka på "Granska", "Skydda" samt "Begränsa redigering". Du kan sedan klicka på "Stoppa skydd". När du har gjort detta kommer dokumentet inte längre att vara skyddat, men du kan enkelt skydda det igen i samma flik.

När ska jag använda mallen?

Om ert företag ska hyra ut (eller hyra) en lokal.

Vad ska jag tänka på?

Ett hyresavtal bör vara skriftligt och avser oftast en bestämd tid. Avtal som gäller under en längre tid än nio månader förlängs automatiskt om de inte sägs upp. Vid uppsägning från hyresvärdens sida kan den som hyr lokal med besittningsskydd få ekonomisk ersättning. Om ni vill att hyresgästen ska avstå från besittningsskydd måste ni upprätta ett särskilt dokument för detta.

Vid hyra av butik eller annan lokal kan hyresnämnden tillåta en hyresgäst att överlåta sin hyresrätt till den som tar över rörelsen. För lokaler gäller regler om marknadshyra, men hyran kan också ställas i förhållande till hyresgästens rörelseintäkter eller följa ändringar i till exempel konsumentprisindex (KPI).

 • Be om referenser från er motpart innan ni ingår avtal!
 • Ange all information som finns om lokalen på avtalet. Beskriv tydligt vad som ingår i lokalen, vilket skick den är i och vad den får användas till. Ju mer ni anger desto klarare blir direktiven för hyresgästen (och du slipper otrevliga överraskningar). Om ni följer DokuMeraavtalet rekommenderar vi att ni fyller i alla punkter som är möjliga. Beskriv inredningen och upprätta gärna en bilaga över vad som finns i lokalen.
 • Vad ska ingå i hyran och vem ska stå för vad? Avtalet på nästa sida reglerar allt från telefoni, datakommunikation och värme till skötsel, revisionsbesiktningar och myndighetskrav. Vad ska gälla i ert fall?.
 • Hyran är givetvis en viktig punkt. Förhandla om vad som ska ingå och vad hyresgästen ska betala. Reglera också hur och när hyran ska betalas. Fundera även över oförutsedda kostnader och moms.
 • Företaget som hyr lokalen vill säkert använda skyltar och marknadsföringsmaterial. Bestäm vad som gäller på en gång.
 • I vissa fall vill hyresvärden ha en säkerhet från hyresgästen. Det kan vara en borgen eller möjligtvis en deposition. Någon form av säkerhet är alltid bra om ni inte känner hyresgästen sedan tidigare.
 • Fundera över försäkringar (regleras inte i lagen) och om det krävs tillstånd från myndighet för uthyrningen. När ett nystartat företag hyr lokalen kan ett villkor vara att avtalet sägs upp i förtid om inte företaget utvecklas som planerat.
(ID 3540)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder 2023
Borgensförbindelse - Lokal 2023
Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal 2023
Hyresavtal - Del av lokal 2023
Hyresavtal - Uthyrning av lokal i andra hand 2023
Indexklausul - Lokal 2023