Hyresavtal - Upplåtelse av mark för bilplats 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal angående upplåtelse av mark för bilplats.

Upplåtelse av mark för en bilplats är en form av upplåtelse av jord. Upplåtelse av jord innebär att den ena parten (nyttjanderättshavaren) får rätt att nyttja en del av marken som upplåtaren äger. Mot denna nyttjanderätt betalar nyttjanderättshavaren vanligtvis en avgift till upplåtaren. Regler om upplåtelse av jord återfinns i jordabalken.

Denna mall består av ett färdigt avtal om upplåtelse av mark för bilplats. Avtalet kan användas som det är, men mallen låter dig enkelt fylla i de ytterligare villkor och bestämmelser som kan behövas för att möta dina särskilda krav och behov.

(ID 3484)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn