Hyresavtal - Uthyrning av lokal i andra hand 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett hyresavtal angående uthyrning av lokal i andra hand. Ett hyresavtal måste inte vara skriftligt, men ur bevissynpunkt är ett skriftligt hyresavtal att rekommendera.

Vid uthyrning av lokal i andra hand finns det några viktiga punkter att beakta. Först och främst krävs i de flesta fall ett godkännande från hyresvärden. Detta gäller inte vid uthyrning av del av lokal. Om ett hyresavtal löper över längre tid än nio månader är det viktigt att avtala bort det indirekta besittningsskyddet. Om ett avtal om avstående av besittningsskydd upprättas innan nio månader gått måste detta godkännas av hyresnämnden.

Det är den hyresgäst som har tecknat hyresavtal med hyresvärden som är ansvarig för den lokal som avtalet gäller. Förstahandshyresgästen är därigenom ansvarig för de skador som kan uppstå i lokalen, även om dessa skador orsakats av den som hyr lokalen i andra hand.

Ett hyresavtal för andrahandsuthyrning av en lokal bör inte löpa på samma tid som originalkontraktet, då det måste finnas tid för den som hyr ut att säga upp andrahandshyresgästen om han eller hon själv blir uppsagd.

När ska jag använda mallen?

Om ert företag vill hyra ut (eller hyra) en lokal i andra hand.

Vad ska jag tänka på?

När ni ska hyra ut en lokal i andra hand måste ni fundera över några viktiga frågor. Först och främst ska ni, i de flesta fall, få godkännande från fastighetsägaren. Det gäller dock inte om ni bara hyr ut en del av er lokal.

Om hyresavtalet är längre än nio månader är det viktigt att avtala bort det indirekta besittningsskyddet som annars uppkommer. Om ni inte gör det riskerar ni att inte kunna säga upp andrahandshyresgästen. Om ett avtal om avstående av besittningsskydd upprättas innan nio månader har gått måste detta godkännas av hyresnämnden.

Hyresgästen med förstahandskontrakt är ansvarig för lokalen, även om eventuella skador orsakas av den som hyr i andra hand. Därför är det viktigt att ni gör en bakgrundskoll på företaget som ska hyra av er. Be även om referenser från tidigare hyresvärdar om ni är osäkra.

 • Fyll i både hyresvärdens (förstahandshyresgästens) och hyresgästens (andra hands) fullständiga uppgifter på kontraktet. Ange datum.
 • Beskriv vad som ingår i lokalen och hur stor lokalens area är. Ange också vilket skick lokalen är i och vad den får användas till.
 • Hyran anger du per år. Om ni vill kan ni använda en indexklausul, vilket innebär att hyran regleras efter ett bestämt index (vanligtvis konsumentprisindex). På så sätt slipper ni omförhandla hyran som helt enkelt följer inflationen.
 • Reglera mellan vilka datum lokalen hyrs ut, och besluta också om hur och när hyran ska betalas. Vad händer om hyresgästen inte sköter sina betalningar? Dröjsmålsränta och påminnelseavgifter reglerar ni i avtalet.
 • Bestäm också hur mycket el som ska ingå i hyran. Ni ska även reglera i vilket skick lokalen ska lämnas tillbaka och huruvida hyresgästen är ansvarig för städningen (vilket verkar vettigt, eller hur!)
 • Ett DokuMeraavtal innehåller information om indirekt besittningsskydd, ändringar i avtalet och vad som händer vid en tvist. Fundera även över vad som ska gälla vid uppsägning. Givetvis ska denna vara skriftlig.
(ID 3541)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn