Inbjudan lönesamtal 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta en inbjudan till ett lönesamtal som ska hållas.

Ett lönesamtal är en dialog mellan lönesättande chef och medarbetare där arbetsgivaren meddelar den nya lönen samt ger bakgrund och motiv. Chefen ska motivera sin bedömning och berätta vad som förväntas av arbetstagaren samt berätta vad som krävs för att höja lönen. För den anställde är lönesamtalet en möjlighet att beskriva, värdera och ge sin syn på de egna arbetsinsatserna.

Förutom tid och plats måste medarbetaren inför ett lönesamtal även meddelas om vilka centrala frågeställningar som han/hon bör förbereda sig kring inför samtalet. Medarbetaren bör även uppmanas att inför ett lönesamtal gå igenom det som sades på det förra lönesamtalet samt att t.ex. gå igenom företagets lönekriterier och göra en självuppskattning av önskad lön.

Denna mall består av en inbjudan till ett lönesamtal. Mallen innehåller även en del frågeställningar som kan behandlas på ett lönesamtal och kan enkelt kompletteras med egen information.

(ID 2666)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista lönepolicy 2023
Checklista lönesamtal 2023
Checklista lönesättning 2023
Lönepolicy 2023
Lönerevisionsunderlag 2023
Medarbetar- och lönekriterier 2023
Samtalsunderlag lönesamtal 2023