Indexklausul - Arrende 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en indexklausul angående arrende.

En indexklausul innebär att ett pris justeras i förhållande till ett index inom ett visst intervall. Det vanligaste indexet som används till detta är konsumentprisindex eller KPI.

Arrende innebär upplåtande av nyttjanderätt till jord eller mark mot ersättning. Ett arrendeavtal ska vara skriftligt.

DokuMera har utarbetat en mall för dig som vill införa en indexklausul i ett nyttjanderättsavtal mellan en jordägare och en arrendator. Index som avses i denna klausul är konsumentprisindex och uppdateras årligen. Indexklausulen är klart och tydligt strukturerad på ett sätt som gör det enkelt att anpassa den efter speciella behov, t.ex. ändringar av intervallet för justeringen relaterad till KPI eller ändring av index.

(ID 3480)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn