Information till facklig organisation om planerad uppsägning pga arbetsbrist 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta skriftlig information till facklig organisation om planerad uppsägning på grund av arbetsbrist.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste en arbetsgivare iaktta reglerna om förhandlingsplikt enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Arbetsgivaren måste skriftligen informera facket om bl.a. skälen för uppsägningen, antalet anställda som berörs samt under vilken tidsperiod uppsägningarna är avsedda att genomföras.

Om det sedan behövs måste arbetsgivaren också förhandla med facket. När ett företag avser att genomföra driftsinskränkningar, där minst fem medarbetare berörs, ska företaget varsla till Arbetsförmedlingen. Ibland kan strängare villkor ha avtalats i ett kollektivavtal.

(ID 3606)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Personalhandbok 2020