Informationssäkerhetspolicy detaljerad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en detaljerad informationssäkerhetspolicy som utgör ett viktigt instrument för ledningen.

Informationssäkerhet omfattar hela infrastrukturen inom ett företag. Den omfattar företagets processer, system, tjänster och teknologi samt även företagets viktigaste tillgång, dess medarbetare.

I informationssäkerhetspolicyn uttalas ledningens engagemang för informationssäkerheten. Policyn beskriver, på en mer detaljerad nivå, förslag på inriktning och de principer som ska gälla för informationssäkerheten i företaget. Policyn innehåller även regelverk kring exempelvis virusskydd, intranät, elektronisk handel och systemutveckling.

Specifikation

  • Informationssäkerhetspolicy detaljerad 2024
  • 3258
  • 1,32
  • 6
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider