Informationssäkerhetspolicy detaljerad 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en detaljerad informationssäkerhetspolicy som utgör ett viktigt instrument för ledningen.

Informationssäkerhet omfattar hela infrastrukturen inom ett företag. Den omfattar företagets processer, system, tjänster och teknologi samt även företagets viktigaste tillgång, dess medarbetare.

I informationssäkerhetspolicyn uttalas ledningens engagemang för informationssäkerheten. Policyn beskriver, på en mer detaljerad nivå, förslag på inriktning och de principer som ska gälla för informationssäkerheten i företaget. Policyn innehåller även regelverk kring exempelvis virusskydd, intranät, elektronisk handel och systemutveckling.

(ID 3258)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista informationssäkerhetspolicy 2023
Ekonomihandbok 2023
Personalhandbok 2023