Instruktion brandskyddskontroll 2020

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta instruktioner för på vilket sätt och hur ofta kontroll av brandskyddet ska ske.

Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA). Detta dokument hjälper dig i detta arbete och innehåller bl.a. punkter rörande brandrisker, larm och personalinformation. Protokoll från kontrollen förs lämpligen i Dokumeramallen Protokoll brandskyddskontroll med id 1528.

(ID 1997)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2020
Brandskyddspolicy 2020
Brandskyddsregler 2020
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2020
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning 2020
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2020
Förteckning brandskyddsutrustning 2020
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2020
Instruktion vid brandlarm 2020
Protokoll brandskyddskontroll 2020
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2020
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2020