Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling Engelsk 2022

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 1695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en instruktion på engelska om ekonomisk uppgiftsinsamling i ett aktiebolag enligt 8 kap. 5 § ABL.

Styrelsen i företaget behöver kontinuerlig ekonomisk information från bolaget och/eller koncernen för att kunna bedöma företagets situation och göra välgrundade beslut. Denna dokumentmall instruerar vd samt andra ansvariga vilken information styrelsen behöver. Punkter som tas upp är bl.a rapportering rörande lönsamhet, kassaflöde och ordersituation.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 3193)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2022
Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ Engelsk 2022
Arbetsordning styrelsens arbete 2022
Arbetsordning styrelsens arbete Engelsk 2022
Checklista styrelsens arbetsordning 2022
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2022
Styrelsemötesschema 2022
VD-instruktion 2022
VD-instruktion Engelsk 2022