Instruktion vid brandlarm 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en instruktion om hur företagets medarbetare bör eller ska agera vid brandlarm.

I lagen om skydd mot olyckor regleras det systematiska brandskyddsarbete som ska utföras och dokumenteras av varje verksamhet. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har även fastställt att det bör finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Denna mall för instruktioner vid brandlarm innehåller punkter såsom utrym, larma räddningstjänsten, samlas på uppsamlingsplatsen m.m.

(ID 1522)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2023
Brandskyddspolicy 2023
Brandskyddsregler 2023
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2023
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning 2023
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2023
Förteckning brandskyddsutrustning 2023
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2023
Instruktion brandskyddskontroll 2023
Protokoll brandskyddskontroll 2023
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2023
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2023