Instruktioner för valberedning 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 570 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta instruktioner för en valberedning.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska bolaget ha en valberedning. Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Den här mallen hjälper dig att utforma instruktioner för hur en valberedning ska utses i bolaget, men inte hur valberedningen ska arbete.

Svensk kod för bolagsstyrning riktar sig till aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, dvs. noterade bolag.

(ID 5398)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn