Intäktsbudget produkt delmarknad 2023

Format: Excel-mall (4 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en intäktsbudget på ett överskådligt sätt som visar hur mycket företaget planerar att sälja för av olika produkter eller produktgrupper per delmarknad som försäljning ska ske på.

En intäktsbudget (tillsammans med kostnadsbudget) är det som vanligtvis avses med en budget. I en intäktsbudget periodiseras inkomsterna över tiden. Det är oftast nödvändigt att komplettera intäktsbudgeten med en likviditetsbudget.

Denna mall består av en intäktsbudget där du kan arbeta med upp till fem olika produkter eller produktgrupper och tio olika delmarknader.

(ID 1207)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Aktivitetsbidragsbudget 2023
Hushållsbudget för i år eller nästa år 2023
Intäktsbudget tvåårig 2023
Likviditetsbudget direkt metod ettårig 2023
Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2023
Lokalkostnadsbudget tvåårig 2023
Marknadsföringsbudget tvåårig 2023
Mässbudget 2023
Personalkostnadsbudget tvåårig 2023
Projektbudget 2023
Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2023
Styrelsekostnadsbudget tvåårig 2023
Tidsplan budgetarbete 2023