Intäktsbudget produkt delmarknad 2021

Format: Excel-mall (4 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en intäktsbudget på ett överskådligt sätt som visar hur mycket företaget planerar att sälja för av olika produkter eller produktgrupper per delmarknad som försäljning ska ske på.

En intäktsbudget (tillsammans med kostnadsbudget) är det som vanligtvis avses med en budget. I en intäktsbudget periodiseras inkomsterna över tiden. Det är oftast nödvändigt att komplettera intäktsbudgeten med en likviditetsbudget.

Denna mall består av en intäktsbudget där du kan arbeta med upp till fem olika produkter eller produktgrupper och tio olika delmarknader.

(ID 1207)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Aktivitetsbidragsbudget 2021
Hushållsbudget för i år eller nästa år 2021
Intäktsbudget tvåårig 2021
Likviditetsbudget direkt metod ettårig 2021
Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2021
Lokalkostnadsbudget tvåårig 2021
Marknadsföringsbudget tvåårig 2021
Mässbudget 2021
Personalkostnadsbudget tvåårig 2021
Projektbudget 2021
Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2021
Styrelsekostnadsbudget tvåårig 2021
Tidsplan budgetarbete 2021