Intäktsbudget tvåårig 2023

Format: Excel-mall (9 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt ställa upp en försäljningsbudget över 2 år. Sista raden i budgeten ger dig budgeterat belopp motsvarande raden nettoomsättning i en kostnadsslagsindelad årsredovisning enligt FARs schema, dvs. budgeten sammanställer budgeterade värden för intäktskonton i kontogrupp 30 t.o.m. 39 enligt BAS.

En intäktsbudget (tillsammans med kostnadsbudget) är det som vanligtvis avses med budget. I en intäktsbudget periodiseras inkomsterna över tiden. Det är oftast nödvändigt att komplettera intäktsbudgeten med en likviditetsbudget.

Denna intäktsbudget som sträcker sig över två år har både helårssammanställningar och månadssammanställningar.

När ska jag använda mallen?

I intäktsbudgeten uppskattar ni hur företagets intäkter kommer att se ut under en viss period (ofta ett år eller mer). Med intäkter menas i princip hur mycket ni kommer att sälja för. Den här budgeten kan också kallas just försäljningsbudget.

Vad ska jag tänka på?

En intäktsbudget, tillsammans med kostnadsbudget, är det man vanligtvis menar när man pratar om budget. Slår du ihop de båda för du en resultatbudget, vilken du kan läsa mer om på sidan 96.

Det är ofta nödvändigt att komplettera intäktsbudgeten med en likviditetsbudget för att se till att det alltid finns kontanta medel i företaget.

Innan ni sätter tänderna i budgeten tar ni en funderare över vilka poster som ska vara med. Skriv ner vilka era inkomstkällor är, och fundera på om det tillkommer några nya framöver.

 • Fyll i respektive typ av intäkt.
 • Ju mer specifika ni är i budgeten, desto enklare är det att se vad som inte gick som beräknat.
 • I en smart intäktsbudget (som DokuMeras) anger ni vilka konton som ska användas. Intäktskonton börjar alltid på 3. I ert bokföringsprogram hittar ni kontonummer under BAS-kontoplanen. Anledningen till att ni använder konton är att det underlättar bokföringen, och en smart budget sammanställer budgeterade värden för intäktskonton i kontogrupp 30 till och med 39.
 • Den smarta budgeten räknar också ut försäljningens ackumulerade värde. Med ackumulerad menas de samlade intäkterna, vilket exempelvis innebär att det ackumulerade värdet för februari blir intäkterna från januari och februari.
 • Intäktsbudgeten kan också innehålla fakturerade kostnader (avtalade kostnader utöver varans pris), rörelsens sidointäkter och intäktskorrigeringar (rabatter och liknande). När dessa är ifyllda får ni fram den budgeterade nettoomsättningen per månad.
 • Även andra poster såsom förändring av lager och arbete för egen räkning kan påverka rörelseintäkterna. Glöm inte en post för övriga rörelseintäkter. Sista raden i budgeten ger er budgeterat belopp motsvarande raden nettoomsättning i en kostnadsslagsindelad årsredovisning enligt FARs schema.
(ID 682)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Aktivitetsbidragsbudget 2023
Arbetsbeskrivning utesäljare 2023
Ekonomihandbok 2023
Likviditetsbudget direkt metod ettårig 2023
Personalkostnadsbudget tvåårig 2023
Projektbudget 2023