1221 Inventarier 2022

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets inventarier allt eftersom de köps in.

Genom att löpande upprätta en inventarieförteckning underlättas en senare överföring till annat anläggningsregister och årsbokslutsarbetet.

Denna mall består av en lista där företagets inventarier kan sammanställas. Listan har fält för att fylla i uppgifter om inventariens anskaffningsvärde, anskaffningsdatum, verifikationsnummer, inventarienummer m.m.

(ID 293)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn