Inventering styrelseledamots nätverk 2023

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper styrelsen i ett aktiebolag att inhämta information från sina styrelseledamöter om respektive ledamots personnätverk.

Genom att inventera styrelseledamöternas nätverk blir det tydligt vilka möjligheter och nyttiga kontakter som företaget eventuellt kan utnyttja i framtiden.

Denna mall består av en lista som är färdig att fylla i med egen information om styrelsens nätverk. Först bestäms vilka verksamhetsområden som är aktuella. Sedan fyller ledamöterna i mallen elektroniskt, eller för hand efter erhållen utskrift. Verksamhetsområdena kan t.ex. vara kommun, media eller rekryteringsbolag.

(ID 744)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2023
Arbetsordning styrelsens arbete 2023
Checklista introduktion ny styrelseledamot 2023
Checklista styrelsens arbetsordning 2023
Checklista sökning ny styrelseledamot 2023
Checklista utvärdering styrelsearbetet 2023
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2023
Profilframtagning styrelsekomplettering 2023
Styrelsemötesschema 2023
VD-instruktion 2023