Kallelse årsstämma ansamlad förlust 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kallelse till en årsstämma som har en ansamlad förlust att behandla. Mallen är avsedd för privata aktiebolag.

Enligt 7 kap. 24 § ABL måste en kallelse till en extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Om frågan som ska behandlas kräver att bolagsordningen ändras ska kallelsen dock utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.

Denna mall består av en förskriven kallelse till en årsstämma som har en ansamlad förlust att behandla. Mallen innehåller även förslag om ny bolagsordning. Kallelsen kan enkelt kompletteras med egen information för att sedan skickas ut till aktieägarna.

(ID 601)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Bolagsordning privat 2023
Dagordning årsstämma ansamlad förlust 2023
Protokoll årsstämma ansamlad förlust 2023