Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kallelse till en extra bolagsstämma där beslut om kontantemission ska fattas. Mallen är avsedd för privata aktiebolag som inte är avstämningsbolag.

Enligt 7 kap. 24 § ABL måste en kallelse till en extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Om frågan som ska behandlas kräver att bolagsordningen ändras ska kallelsen dock utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.

Denna mall består av en förskriven kallelse till en extra bolagsstämma där beslut om kontantemission ska fattas. Kallelsen kan enkelt kompletteras med egen information för att sedan skickas ut till aktieägarna.

(ID 562)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Begäran intyg kontantemission - Privat AB 2023
Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2023
Bekräftelse tilldelade aktier 2023
Checklista beslut kontantemission - Privat AB 2023
Checklista kontantemission privat AB 2023
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2023
Nyemissionsräknare 2023
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2023
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2023
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2023