Kallelse styrelsemöte Engelsk 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en kallelse på engelska till ett styrelsemöte i ett aktiebolag.

Normalt brukar en styrelse träffas fem till sex gånger per år, men om det är ett snabbväxande företag kan det bli betydligt fler möten. I företagets arbetsordning anges hur många och när i tiden styrelsemöten ska vara samt hur långt i förväg kallelse med förslag till dagordning och underlag för ärenden ska finnas aktieägarna tillhanda. Det är ordföranden som ser till att sammanträden hålls när det behövs, men om vd eller någon styrelsemedlem vill sammankalla styrelsen måste detta göras.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 3251)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Beslutsunderlag styrelseärende 2023
Beslutsunderlag styrelseärende Engelsk 2023
Dagordning styrelsemöte utökad 2023
Dagordning styrelsemöte utökad Engelsk 2023
Kallelse styrelsemöte 2023
Protokoll styrelsemöte 2023
Protokoll styrelsemöte Engelsk 2023
Sekretessförbindelse styrelseledamot 2023
Sekretessförbindelse styrelseledamot Engelsk 2023