Kallelse till facklig organisation om förhandling 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kallelse till facklig organisation om förhandling.

Enligt 11 § i medbestämmandelagen är arbetsgivaren skyldig att på eget initiativ kalla till förhandling innan han eller hon fattar beslut i frågor som utgör viktigare förändring av verksamheten eller av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagarna. Denna förhandlingsskyldighet gäller endast mot arbetstagarorganisationerna med vilka arbetsgivaren träffat kollektivavtal.

Dokumentet som DokuMera har utarbetat hjälper dig att snabbt och enkelt upprätta en sådan kallelse som ska sändas till facklig organisation.

(ID 3607)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Personalhandbok 2020