Kandidatlista 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en sammanställning av kandidater som söker en viss tjänst.

Mallen innehåller tre olika sorters blad, s.k. kandidatlistor, för att göra olika typer av sammanställningar för upp till 15 kandidater som i en första gallring valts ut bland alla platssökande till en viss tjänst.

Om det är många platssökande till tjänsten så gallrar du alltså först bort de sökande som inte alls är aktuella att gå vidare med i rekryteringsprocessen. Resterande kandidater till tjänsten för du in i bladet basuppgifter och kan på så sätt skapa underlag för jämförelse av kandidaterna inför beslut om kallande till anställningsintervju.

För varje kandidat som du angett i basuppgifter har du möjlighet att fylla i uppgifter kring kandidatens kontaktinformation, kandidatens profil samt kandidatens planerade anställningsintervju. Du ser hela tiden högst upp på aktuellt blad hur många kandidater du registrerat samt hur många anställningsintervjutillfällen du har planerat in och den sammanlagda intervjutiden för alla inplanerade intervjuer.

Specifikation

  • Kandidatlista 2024
  • 2107
  • 1,37
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider