1612 Kassaförskott2022

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets kassaförskott.

Kassaförskott avser att tillgodose behovet av likvida medel för mindre utbetalningar i verksamheten som inte kan tas på faktura eller annars finnes olämpliga att betalas på det sättet. Därutöver kan kassaförskott utbetalas för tillfälliga aktiviteter. Tillfälliga kassaförskott ska slutredovisas när aktiviteterna är genomförda.

Denna mall låter dig enkelt nedteckna de kassaförskott som gjorts i verksamheten, till vem och när de ska betalas.

(ID 296)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn