Förteckning över kemiska produkter 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kemikalieförteckning.

Du som har en tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet är skyldig att föra en kemikalieförteckning över de produkter som hanteras i verksamheten enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Förteckningen ska innehålla information om: - produktens namn - omfattning och användning av produkten - information om produktens hälso- och miljöskadlighet samt - produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Med hjälp av mallen

(ID 5103)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn