Kommunikationsplan projekt 2023

Format: Excel-mall (6 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att skapa en kommunikationsplan för prioriterade områden i ett projekt så att det inte behöver råda något tvivel om att rätt personer får rätt information på rätt sätt och i rätt tid. På så sätt försäkrar du dig om att den information du planerar är genomtänkt och i linje med strategiska mål.

I Excel-dokumentet finns poster såsom typ av info, intressent och tidpunkt/frekvens samt basuppgifter om olika intressenter, t.ex. styrgrupp, myndighet och fackförening.

(ID 4221)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista projektplan 2023
Projektrisker 2023
Resursplan projekt 2023