Konkurrensöverenskommelse styrelseledamot 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en konkurrensöverenskommelse för en ledamot eller suppleant i ett aktiebolags styrelse.

En ledamot i ett bolags styrelse som samtidigt är involverad i två konkurrerande rörelser kan hamna i en position där dennes lojalitet mot endera bolaget kan ifrågasättas. Det kan därför vara bara att ledamöterna undertecknar en konkurrensöverenskommelse.

Enligt överenskommelsen får ledamoten inte inträda i styrelsen hos ett företag som bedriver verksamhet som kan konkurrera med bolaget eller ingå som delägare i icke marknadsnoterat sådant företag. Ledamoten får inte heller bistå andra företag med råd eller dåd eller själv eller genom annan starta eller driva med bolaget konkurrerande verksamhet.

(ID 696)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn