Kontrollprotokoll - teknisk kontroll brandskyddsarbete 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utföra en teknisk kontroll av företagets brandskyddsarbete.

Varje företag ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta framgår av lagen om skydd mot olyckor. Ett led i detta arbete är att utvärdera risker och vidta åtgärder för att minska eller helst eliminera dem. En minst lika viktig del är att följa upp åtgärderna. Detta kan göras på flera sätt och avse olika delar av brandskyddsarbetet. Den här mallen hjälper dig att utföra en teknisk kontroll av företagets brandskydd.

Mallen består av ett antal frågor om teknisk kontroll, där du har möjlighet att säkerställa att relevanta åtgärder har vidtagits.

(ID 5094)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn