1682 Kortfristiga lånefordringar 2022

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets kortfristiga lånefordringar.

Kortfristiga lånefordringar är fordringar som förfaller inom ett år. I redovisningen görs en åtskillnad mellan dessa och långfristiga lånefordringar. Kortfristiga lånefordringar är vanligtvis leverantörsfordringar och liknade, medan de långfristiga lånefordringarna vanligtvis består av utlånade medel. Anledningen till denna distinktion mellan de kortfristiga fordringarna och de långfristiga fordringarna är för att dessa påverkar företagets likviditet och soliditet på olika sätt.

Denna mall består av en färdig lista där kortfristiga fordringar kan fyllas i inför avstämningen av företagets räkenskaper.

(ID 305)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn