Krispolicy Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera vänder sig till alla medarbetare i företaget och beskriver företagets krisberedskap, hur krisarbetet ska organiseras och vem som ansvarar för vad i händelse av akut kris som berör företagets medarbetare.

Företagets krisorganisation är ett viktigt instrument för att upprätthålla vitala funktioner i företaget i händelse av kris och efter en kris. Krisorganisationens huvudsakliga syfte är att se till att organisationens informations- och kommunikationsstrukturer fortsätter att fungera samt att den ordinarie verksamheten fortsätter om detta är möjligt och lämpligt.

DokuMera har mallen som hjälper ditt företag att upprätta en krispolicy. 

Specifikation

  • Krispolicy Engelsk 2024
  • 5463
  • 1,12
  • 2
  • docx
650 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider