Kvalitetsplan bygg och entreprenad 2023

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 570 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kvalitetsplan.

Kvalitetsplaner är mycket vanligt förekommande i entreprenadsammanhang, och den bidrar bland annat till att visa för beställare och kontrollansvarig hur entreprenaden bedrivs och kontrolleras. Det är entreprenören som är ansvarig för att upprätta kvalitetsplanen. Kvalitetsplanen ska upprättas innan entreprenaden påbörjas.

Denna mall är endast ett förslag på hur en kvalitetsplan inom bygg och entreprenad kan se ut. Du kan enkelt anpassa kvalitetsplanen efter de krav och förutsättningar som gäller i just ditt fall.

(ID 5419)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn