Kvalitetspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kvalitetspolicy för företaget.

En kvalitetspolicy är ett övergripande dokument där kvalitetsarbetets syfte, ansvarsfördelning och uppdrag tydliggörs. Den fastställer och framhåller företagets övergripande avsikter och inriktning inom detta område.

Att ha en välutvecklad och genomtänkt kvalitetspolicy är ett sätt att konkurrera med andra företag. Genom att ha antagit en kvalitetspolicy visar företaget på ett seriöst engagemang i fråga om kvalitet samtidigt som det underlättar för de anställda att efterleva företagets målsättningar. Mallen låter dig enkelt upprätta och anpassa kvalitetspolicyn till företagets behov och sparar dig därför mycket tid.

Specifikation

  • Kvalitetspolicy 2024
  • 4350
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider