Larmrapport visselblåsning Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska ta fram en larmrapport för visselblåsning i ditt företag. Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt. 

Genom att tillhandahålla en larmrapport för visselblåsning gör du det enkelt för dina anställda att rapportera missförhållanden och oegentligheter inom företaget. Det är viktigt att det finns möjlighet för visselblåsaren att vara anonym men personen ska även känna sig trygg i att uppge sitt namn utan risk för repressalier.

Specifikation

  • Larmrapport visselblåsning Engelsk 2024
  • 5474
  • 1,12
  • 2
  • docx
670 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider