2441 Leverantörsskulder 2022

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets leverantörsskulder.

Leverantörsskulder uppkommer när köparen handlat från säljaren mot faktura. Dessa skulder betraktas i redovisningen som kortfristiga skulder, alltså skulder som förfaller till betalning inom 1 år. När fakturan senare betalas skrivs leverantörsskulderna ner och betalningen bokförs som en kostnad, till exempel för kontorsmaterial. I företagets redovisning görs en distinktion mellan kortfristiga och långfristiga skulder eftersom att dessa påverkar företagets likviditet och soliditet på olika sätt.

Denna mall består av en färdig lista där leverantörsskulder kan fyllas i inför avstämningen av företagets räkenskaper.

(ID 334)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn