Leverantörsutvärdering 2023

Format: Excel-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en leverantörsutvärdering.

Mallen hjälper dig att snabbt och enkelt göra en utvärdering av en leverantör gällande bland annat kvalitet, servicenivå och miljö. Utvärderingen innefattar 10 stycken olika utvärderingsområden: Företaget, Kapacitet och tekniskt kunnande, Kvalitet, Miljö, Leveranssäkerhet, Servicenivå, Kvalitetssäkring, Dokumentation, Prismodell och avtal samt Personligt intryck.

Ta ställning till de olika områdena genom att poängsätta dem från 1-10 där 10 är bäst och 1 är sämst. Bredvid varje bedömning har du även möjlighet att lämna en kommentar till poängsättningen.

Ta hjälp av DokuMeras mall för leverantörsutvärdering så är jobbet snabbt gjort.

(ID 4625)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn