Likviditetsprognos 2023

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att, med utgångspunkt i nuvarande tillgängliga kassamedel snabbt räkna ut och påvisa vart företagets likviditet är på väg. Detta kan du göra på upp till tre olika konton. Mallen ger dig därmed en mycket enkel, effektiv och kortsiktig likviditetsbudget/kassaflödesbudget.

En likviditetsprognos är prognosen över likviditetsflödet i ett företag, dvs. den beräknade fördelningen av inbetalningar och utbetalningar över olika perioder. Med en likviditetsprognos är det möjligt att bättre planera likviditetsflödet i företaget och t.ex. bygga upp en buffert inför en förväntad stor utbetalning.

När ska jag använda mallen?

Om ni snabbt vill räkna ut vart företagets likviditet är på väg. Likviditetsprognosen är en enkel, effektiv och kortsiktig likviditetsplanering.

Vad ska jag tänka på?

En likviditetsprognos är en prognos över kassaflödet i företaget, det vill säga den beräknade fördelningen av inbetalningar och utbetalningar över olika perioder. Prognosen hjälper er att planera företagets likviditetsflöde (pengaflöde), och på så sätt kan ni bygga upp en buffert inför en stor utbetalning.

Likviditetsprognosen är inte lika omfattande som en likviditetsbudget. Fördelen är dock att ni snabbt och enkelt får fram en bild över likviditeten på kort sikt.

 • Börja med att göra en beskrivning av konton med kassamedel. Ange datum och bokföringskonto. Fyll i hur stora kassamedel som finns tillgängliga. Med kassamedel menas pengar som kan användas av företaget och som inte är bundna.
 • Beskriv sedan vilka inbetalningar och utbetalningar som är aktuella under den period ni väljer att titta på. Ange datum när pengarna går ut eller kommer in, och vilket belopp det handlar om. I en smart Excelmall, som DokuMeras till höger, påverkas det redan ifyllda kassamedlet av de betalningar som görs.
 • Genom att fylla i kassamedel och in- och utbetalningar ser ni på en gång hur likviditeten kommer att se ut under perioden. Därigenom vet ni om det är aktuellt med lån eller om ni måste be om leverantörskrediter.

Gör gärna likviditetsprognoser med jämna mellanrum för att slippa otrevliga överraskningar i kassan.

(ID 1211)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Aktivitetsbidragsbudget 2023
Fasta kostnader 2023
Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2023
Personalkostnadsbudget tvåårig 2023
Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2023
Resultatsimulering totalanalys 2023