Lönerevisionsunderlag 2023

Format: Excel-mall (4 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef med att beräkna och ge förslag på nya löner i samband med lönerevision i ditt företag.

Lönerevision är en förhandling av löner inom ramen för ett kollektivavtal (löneavtal). Lönerna ses då över och omprövas. Detta betecknar ofta slutpunkten i en process där prestationer bedöms mot ställda mål.

Denna mall består av ett dokument som beräknar och ger förslag på nya löner inför en lönerevision i ett företag. Mallen innhåller även en instruktion som beskriver hur dokumentet ska fyllas i och användas.

(ID 3187)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista lönepolicy 2023
Checklista lönesamtal 2023
Checklista lönesättning 2023
Inbjudan lönesamtal 2023
Lönepolicy 2023
Medarbetar- och lönekriterier 2023
Samtalsunderlag lönesamtal 2023