Samtalsunderlag lönesamtal 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef med ett samtalsunderlag och anteckningsunderlag för lönesamtal med en medarbetare.

Lönesamtalsunderlaget är uppdelat i distinkta delar och för varje del får du hjälp med möjliga frågeställningar samt kortfattad information om vad du som chef bör tänka på kring just den delen av samtalet.

Lönesamtal är ett uppföljande och framåtsyftande samtal mellan chef och medarbetare om lön och motprestation. Punkter att ta upp kan vara t.ex. medarbetarens mål och resultat, medarbetar- och lönekriterier och förväntningar på samtalet.

När ska jag använda mallen?

När ni ska ha lönesamtal med en anställd och vill ha ett samtals- och anteckningsunderlag. Den här mallen gör lönesamtalet smidigare.

Vad ska jag tänka på?

Lönesamtal är till för att följa upp den anställdes prestationer och diskutera framtida lön och insatser. Ni tar exempelvis upp medarbetarens mål och resultat, medarbetar- och lönekriterier och förväntningar på samtalet.

Ett lönesamtal är en dialog mellan den lönesättande chefen och medarbetaren, där man meddelar den nya lönen och ger bakgrund och motiv till beslutet. Chefen ska motivera sin bedömning och berätta vad som förväntas av arbetstagaren. Chefen ska också berätta vad som krävs för att lönen ska höjas. För den anställde är lönesamtalet en möjlighet att beskriva, värdera och ge sin syn på de egna arbetsinsatserna.

 • Fundera över om lönesamtalet även ska vara ett utvecklingssamtal. Om de olika samtalen sker samtidigt är det viktigt att gå igenom förutsättningar och mål för arbetet innan lönen diskuteras. Om ni tvärtom genomför samtalen vid olika tillfällen bör utvecklingssamtalet ske före lönesamtalet.
 • Planera tidpunkter för lönesamtal. Om det finns ett kollektivavtal är det ofta det som styr när lönerna ses över. Se till att ha ett lönesamtal med varje medarbetare innan den nya lönen sätts. Ha också ett samtal när medarbetaren får nya arbetsuppgifter eller om ett vikariat går över till fast anställning.
 • Strukturera upp samtalen. Använd DokuMeramallen till höger som underlag.
 • Boka tid och plats. Avsätt ordentligt med tid för ett lönesamtal och låt medarbetaren förbereda sig ordentligt. Stäng av alla störande telefoner och liknande.
 • Som chef måste du själv förbereda dig för samtalet. Gå igenom medarbetarens arbetsuppgifter, nuvarande lön och löneutveckling, och hur personen i fråga har utvecklats sedan senaste lönesättningen. Glöm inte att ge medarbetaren information om företagets lönepolicy.
 • Var tydlig! Tveka inte att delge din syn på hur medarbetaren har uppfyllt krav och kriterier för lönesättningen. Ju tydligare du är desto enklare är det för medarbetaren att förstå vad som krävs för en viss lön.
(ID 2662)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista lönepolicy 2023
Checklista lönesamtal 2023
Checklista lönesättning 2023
Inbjudan lönesamtal 2023
Lönepolicy 2023
Lönerevisionsunderlag 2023
Medarbetar- och lönekriterier 2023