Löpande skuldebrev amorteringsplan borgen pant 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett löpande skuldebrev, ofta även kallat revers eller lånehandling, med en amorteringsplan, ett borgensåtagande och ett pantavtal.

Ett löpande skuldebrev är en värdehandling och ett bevismedel. Löpande skuldebrev kan delas in i innehavarskuldebrev som är ställda till innehavaren och orderskuldebrev som är ställda till borgenären eller order.

I ett skuldebrev är det möjligt att införa en amorteringsplan, eller avbetalningsplan, som reglerar när och hur skulden ska avbetalas.

Skuldebrevet är försett med ett borgensåtagande. Det innebär att borgenären kan kräva borgensmannen på betalning för det fall gäldenären saknar möjlighet att betala.

Skuldebrevet är vidare försett med ett pantavtal, vilket innebär att borgenären har en ytterligare säkerhet för det fall gäldenären inte betalar.

(ID 420)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn