Löpande skuldebrev för förlagslån 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett löpande skuldebrev för förlagslån.

Förlagslån är långfristiga lån upptagna av banker och större industriföretag, vanligen med 10 – 15 års löptid. Vid konkurs ger förlagslån rätt till betalning först efter att andra skulder är betalda. Det kan sägas vara ett skuldebrev gällande ett räntebärande lån utan säkerhet.

Förlagslånet kan tjäna som ett alternativ till nyemission av aktier och har ofta en högre ränta då de ofta anses vara behäftade med större risk.

Mallen som DokuMera har utarbetat är klart och tydligt formulerad och låter dig enkelt och snabbt upprätta ett löpande skuldebrev.

(ID 4106)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn