Marknadsföringsbudget tvåårig 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt upprätta en marknadsföringsbudget över 2 år.

En marknadföringsbudget är en prognos över framtida kostnader för marknadsföringsåtgärder. Budgeten hjälper dig hålla koll på kostnader och kontrollera att avsatta medel för marknadsföring inte överskrids. Sista raden i budgeten ger dig budgeterat belopp för kostnader motsvarande kontogrupp 59, Reklam och PR, enligt BAS.

I detta dokument finns kostnadsposter rörande t.ex. annonsering, utställningar och mässor, marknadsundersökningar m.m. Dokumentet innehåller även en instruktion som beskriver hur du ska fylla i dokumentet.

Specifikation

  • Marknadsföringsbudget tvåårig 2024
  • 633
  • 1,48
  • 1
  • xlsx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider