Meddelande information om sammanhållen journalföring 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att informera en patient om innebörden av sammanhållen journalföring.

Varje vårdgivare är skyldig att föra patientjournal. Under vissa förutsättningar har vårdgivare rätt att ta del av varandras journaluppgifter elektroniskt. Det kallas för sammanhållen journalföring och regleras i patientdatalagen. En patient ska informeras om den sammanhållna journalföringen innan hans eller hennes personuppgifter förs in. En patient har rätt att motsätta sig att personuppgifter ingår i ett system för sammanhållen journalföring.

Ta hjälp av denna mall från DokuMera för att uppfylla ditt informationsansvar gentemot patienten enligt patientdatalagen. Mallen kan enkelt utformas så att den passar din verksamhet och dina arbetsmetoder.

(ID 4815)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn