Meddelande till styrelsen - avstående från hembud 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 999 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som aktieägare att meddela styrelsen att du avstår från ett erbjudande om hembud.

Enligt bolagsordningen i ett aktiebolag kan det finnas ett så kallat hembudsförbehåll, vilket innebär en begränsning i den fria överlåtbarheten av aktier. Ett hembudsförbehåll innebär att en aktieägare har rätt att lösa en aktie som har övergått till en ny ägare. I praktiken innebär det att en befintlig aktieägare ges rätt att återköpa en aktie som någon annan har förvärvat. Den nya ägaren är därmed skyldig att erbjuda aktieägare med lösenrätt att köpa tillbaka aktierna. Om aktieägaren väljer att inte utnyttja sin lösenrätt får den som förvärvat aktierna föras in i aktieboken.

Med hjälp av den här mallen kan du som aktieägare avstå från din lösningsrätt.

(ID 5127)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn