Miljöpolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta och anpassa en miljöpolicy som passar ditt företag.

Att ha en välutvecklad miljöpolicy är idag ett konstruktivt sätt att konkurrera med andra företag. En miljöpolicy fastställer företagets grundläggande syn på miljöns område i vid bemärkelse. Den omfattar därför den omgivning där organisationen verkar. Den omfattar luft, vatten, mark, naturresurser och människa samt samspelet mellan dessa.

Genom att ha en detaljerad miljöpolicy visar företaget på ett seriöst engagemang i fråga om miljö och underlättar samtidigt för de anställda att efterleva företagets målsättningar. Miljöpolicyn bör även innehålla riktlinjer för hur miljötänkandet inom företaget ska fortsätta utvecklas.

Specifikation

  • Miljöpolicy 2024
  • 4287
  • 1,32
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider