Nyckeltalsrapport Ekonomi 2023

Format: Excel-mall (8 sidor)
Pris: 995 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en uppställning över nyckeltal ur den ekonomiska rapporteringen från verksamheten, för en räkenskapsperiod som slutat eller tidigare påbörjats.

Ett nyckeltal är ett jämförelsetal som mäter ett företags ekonomiska situation eller resultat. Utifrån olika nyckeltal kan beslut tas för att förbättra företagets ekonomiska ställning eller beräkna företagets värde.

Denna mall består av ett Excel-dokument där du kan sammanställa företagets nyckeltal. Mallen består även av en instruktion som beskriver hur mallen ska användas och fyllas i.

De beräknade nyckeltalen får du redovisade tillsammans med föregående periods nyckeltal och de måltal som du själv angett. På en separat sida kan du läsa om hur respektive nyckeltal definierats.

När ska jag använda mallen?

När ni vill få fram nyckeltal som omsättning per anställd och år, resultat per anställd och år, rörelsemarginal, vinstmarginal, räntabilitet, soliditet, likviditet, kundfordringar och liknande.

Vad ska jag tänka på?

En nyckeltalsrapport räknar snabbt och enkelt ut flera av företagets viktigaste nyckeltal med hjälp av poster från resultat- och balansrapporten. För att slippa slita ihjäl sig med beräkningar är det smart att köpa en färdig mall som räknar ut nyckeltalen (som t. ex. DokuMeras mall). I DokuMeramallen fyller ni ibland annat i start- och slutdatum för räkenskapsperioden, poster ur resultatrapporten samt ingående och utgående värden för poster i balansräkningen.

 • I många fall är det smart att jämföra nuvarande nyckeltal med tidigare perioder. I mallen finns det plats för detta. Du kan även med fördel sätta upp företagets målsättning för respektive nyckeltal, som sedan jämförs med det riktiga utfallet.
(ID 1204)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Du Pont-analys totalt kapital 2023
Investeringskalkyl 2023
Nyckeltalsrapport HR 2023