Nyckeltalsrapport Ekonomi 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en uppställning över nyckeltal ur den ekonomiska rapporteringen från verksamheten, för en räkenskapsperiod som slutat eller tidigare påbörjats.

Ett nyckeltal är ett jämförelsetal som mäter ett företags ekonomiska situation eller resultat. Utifrån olika nyckeltal kan beslut tas för att förbättra företagets ekonomiska ställning eller beräkna företagets värde.

Denna mall består av ett Excel-dokument där du kan sammanställa företagets nyckeltal. Mallen består även av en instruktion som beskriver hur mallen ska användas och fyllas i.

De beräknade nyckeltalen får du redovisade tillsammans med föregående periods nyckeltal och de måltal som du själv angett. På en separat sida kan du läsa om hur respektive nyckeltal definierats.

Specifikation

  • Nyckeltalsrapport Ekonomi 2024
  • 1204
  • 1,44
  • 1
  • xlsx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider