Nyhetsbrev

DokuMeras nyhetsbrev behandlar översiktligt olika frågeställningar som dyker upp kring aktiviteter i företag. Det är naturligtvis också laddat med hänvisningar till mallar för dokument som gör att du snabbt kommer igång på ett bra sätt med en aktivitet. Du anmäler dig enkelt här nedanför.

Arkiv

2023 nr 24 Har du mallarna som krävs för att följa penningtvättslagen?
Har du mallarna som krävs för att följa penningtvättslagen?
Juristen svarar: Detta måste du göra för att efterleva penningtvättslagen
Nya mallar på DokuMera
2023 nr 23 Till dig inom bygg och entreprenad – har du alla dokument som krävs?
Juristen svarar: Hur ska en framtidsfullmakt upprättas?
Nya mallar på DokuMera
Till dig inom bygg och entreprenad – har du alla dokument som krävs?
2023 nr 22 Har du dessa mallar på engelska för ditt företag?
Har du dessa mallar på engelska för ditt företag?
Juristen svarar: Vet du vilken form av skuldebrev du behöver?
Nya mallar på DokuMera
2023 nr 21 Vi har mallarna du behöver för att förbättra ditt ledarskap
Juristen svarar: Så här kan du jobba med ditt systematiska arbetsmiljöarbete
Nya mallar på DokuMera
Vi har mallarna du behöver för att förbättra ditt ledarskap
2023 nr 20 Har du mallarna som krävs efter sommarsemestern?
Har du mallarna som krävs efter sommarsemestern?
Juristen svarar: Är du personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde?
Nya mallar på DokuMera
2023 nr 19 Här är mallarna du behöver inför sommaren
Här är mallarna du behöver inför sommaren
Juristen svarar: Vem omfattas av kravet på egenkontroll enligt miljöbalken?
Nya mallar på DokuMera
2023 nr 18 Har du mallarna som krävs vid medarbetarsamtal?
Har du mallarna som krävs vid medarbetarsamtal?
Juristen svarar: Vad är det för skillnad på medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal?
Nytt i koncernen
2023 nr 17 Har du koll på mallarna du behöver för företagets kvalitetssäkringsarbete?
Har du koll på mallarna du behöver för företagets kvalitetssäkringsarbete?
Juristen svarar: Vad ska arbetsgivaren göra vid hot och våld på arbetsplatsen?
Nya mallar på DokuMera
2023 nr 16 Lagstadgade krav - har du koll på vilka du omfattas av?
Juristen svarar: Vilka policydokument krävs enligt lag?
Lagstadgade krav - har du koll på vilka du omfattas av?
Nya mallar på DokuMera
2023 nr 15 Har du sett DokuMeras ekonomihandbok?
Har du sett DokuMeras ekonomihandbok?
Juristen svarar: Hur länge får personuppgifter sparas?
Nya mallar på DokuMera
2023 nr 14 Dags för bolagsstämma? Här är mallarna du behöver
Dags för bolagsstämma? Här är mallarna du behöver
Juristen svarar: Kan man hålla bolagsstämma utan att aktieägarna är fysiskt närvarande?
Nya mallar på DokuMera
2023 nr 13 Glöm inte bort detta inför årets semesterplanering
Glöm inte bort detta inför årets semesterplanering
Juristen svarar: Kan en arbetsmiljöuppgift delegeras?
Nya mallar på DokuMera
2023 nr 12 Till dig inom bygg och entreprenad – har du alla dokument som krävs?
DokuMeras Företagarhandbok – så blir du en bättre företagare
Nya mallar på DokuMera
Till dig inom bygg och entreprenad – har du alla dokument som krävs?
2023 nr 11 Kvalitetssäkra din arbetsmiljö – så här gör du
Hur ska en projektgrupp inom ISO-arbete organiseras?
Kvalitetssäkra din arbetsmiljö – så här gör du
Nya mallar på DokuMera
2023 nr 10 Lagstadgade krav för dig med 10 – 50 anställda
Juristen svarar: Hur ska en aktiebok föras?
Lagstadgade krav för dig med 10 – 50 anställda
Nya mallar på DokuMera
2023 nr 9 Här är mallarna som krävs när anställning ska upphöra
Här är mallarna som krävs när anställning ska upphöra
Juristen svarar: Vilka policydokument krävs enligt lag?
Nya mallar på DokuMera
2023 nr 8 Förbättra arbetsmiljön med DokuMeras arbetsmiljöhandbok
Förbättra arbetsmiljön med DokuMeras arbetsmiljöhandbok
Juristen svarar: Vem ska arbeta med lönekartläggning?
Nya mallar på DokuMera
2023 nr 7 Till dig med 1 till 10 anställda i företaget – här är kraven du måste följa
Juristen svarar: Vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetsmiljön?
Nya mallar på DokuMera
Till dig med 1 till 10 anställda i företaget – här är kraven du måste följa
2023 nr 6 Har du mallarna som krävs vid offentlig upphandling?
Har du mallarna som krävs vid offentlig upphandling?
Juristen svarar: Hur kallt får det vara på arbetsplatsen?
Nya mallar på DokuMera
2023 nr 5 När anställningen upphör – här är mallarna du behöver
Juristen svarar: Vem omfattas av kravet på egenkontroll enligt miljöbalken?
Nya mallar på DokuMera
När anställningen upphör – här är mallarna du behöver
2023 nr 4 Mallarna på engelska som du behöver – har du alla?
Juristen svarar: Enkla och löpande skuldebrev – vad är skillnaden?
Mallarna på engelska som du behöver – har du alla?
Nya mallar på DokuMera
2023 nr 3 Här är mallarna du behöver för företagets kvalitetssäkringsarbete
Här är mallarna du behöver för företagets kvalitetssäkringsarbete
Juristen svarar: Hur ska en framtidsfullmakt upprättas?
Nya mallar på DokuMera
2023 nr 2 Personalhandboken - här är dokumenten som krävs i år
Juristen svarar: Vilka policydokument krävs enligt lag?
Nya mallar på DokuMera
Personalhandboken - här är dokumenten som krävs i år
2023 nr 1 Vi har uppdaterat alla våra mallar - nu även med nya lagar och regler från den 1 januari 2023
Juristen svarar: Är en arbetstagares överträdelse av en policy grund för uppsägning eller avsked?
Nya mallar på DokuMera
Vi har uppdaterat alla våra mallar - nu även med nya lagar och regler från den 1 januari 2023
2022 nr 47 God jul önskar vi på DokuMera!
God jul önskar vi på DokuMera!
Nya mallar på DokuMera
Är vissa personligheter mer benägna att drabbas av stress?
2022 nr 46 Har du sett våra nya mallar om penningtvätt?
Har du sett våra nya mallar om penningtvätt?
Juristen svarar: Vilka dokument krävs enligt penningtvättslagen?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 45 För dig inom bygg och entreprenad - här är mallarna du behöver
För dig inom bygg och entreprenad - här är mallarna du behöver
Har du sett över semesterplaneringen inför julhelgerna?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 44 Personalhandboken – dags för en översyn innan det nya året?
Juristen tipsar: Förbered det nya året med hjälp av DokuMeras årshjul
Nya mallar på DokuMera
Personalhandboken – dags för en översyn innan det nya året?
2022 nr 43 Här är de lagstadgade kraven du måste uppfylla
Här är de lagstadgade kraven du måste uppfylla
Juristen svarar: Hur ska en aktiebok föras?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 42 Har du sett över företagets brandskydd?
Har du sett över företagets brandskydd?
Juristen svarar: Vem är ansvarig för företagets brandskydd?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 41 Här är rutinerna du behöver för företagets kvalitetssäkringsarbete
Här är rutinerna du behöver för företagets kvalitetssäkringsarbete
Juristen svarar: Hur ska en framtidsfullmakt upprättas?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 40 Hög tid för budgetering – har du sett vår ekonomihandbok?
Hög tid för budgetering – har du sett vår ekonomihandbok?
Juristen svarar: Hur länge får personuppgifter sparas?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 39 Dags att planera för nästa år? Ta hjälp av våra årshjul!
Dags att planera för nästa år? Ta hjälp av våra årshjul!
Juristen svarar: Vad ska arbetsgivaren göra vid hot och våld på arbetsplatsen?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 38 Här är den nya mallen du behöver för att informera enligt LAS
Här är den nya mallen du behöver för att informera enligt LAS
Juristen svarar: Är en arbetstagares överträdelse av en policy grund för uppsägning eller avsked?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 37 Har du mallarna som krävs vid offentlig upphandling?
Har du mallarna som krävs vid offentlig upphandling?
Juristen svarar: Hur kallt får det vara på arbetsplatsen?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 36 Vabb och sjukdom på arbetsplatsen? Vi har mallarna du behöver
Juristen svarar: Så här kan du jobba med ditt systematiska arbetsmiljöarbete
Nya mallar på DokuMera
Vabb och sjukdom på arbetsplatsen? Vi har mallarna du behöver
2022 nr 35 Snart börjar nya regler i LAS att gälla - har du koll?
Juristen svarar: Här är de nya reglerna i LAS
Nya mallar på DokuMera
Snart börjar nya regler i LAS att gälla - har du koll?
2022 nr 34 Här är mallarna du behöver för ett lyckat lönesamtal
Här är mallarna du behöver för ett lyckat lönesamtal
Nytt på DokuMera
Veckans fråga: Vad bör arbetsgivaren tänka på inför ett lönesamtal?
2022 nr 33 De viktigaste policydokumenten – hur många av dem har du?
De viktigaste policydokumenten – hur många av dem har du?
Juristen svarar: När kan företrädaransvar komma i fråga för företrädare för aktiebolag?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 32 Uppfyller du dessa lagstadgade krav?
Juristen svarar: Hur ska en aktiebok föras?
Nya mallar på DokuMera
Uppfyller du dessa lagstadgade krav?
2022 nr 31 Här är personalmallarna på engelska som du behöver
Här är personalmallarna på engelska som du behöver
Juristen svarar: Vad är en kontrollbalansräkning och när måste en sådan upprättas?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 30 Har du haft dina medarbetarsamtal i år?
Har du haft dina medarbetarsamtal i år?
Juristen svarar: Vad är det för skillnad på medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 29 Har du kvalitetssäkrat arbetsmiljön på din arbetsplats?
Har du kvalitetssäkrat arbetsmiljön på din arbetsplats?
Hur ska en projektgrupp inom ISO-arbete organiseras?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 28 Personalhandbok och nyanställning – vet du vad som gäller?
Du har väl inte glömt de nya reglerna i LAS?
Nya mallar på DokuMera
Personalhandbok och nyanställning – vet du vad som gäller?
2022 nr 27 Nya regler i LAS – vet du vad som gäller?
Juristen förklarar: Nya regler i LAS
Nya mallar på DokuMera
Nya regler i LAS – vet du vad som gäller?
2022 nr 26 Du har väl skyddat dig från bluffakturor i sommar?
Du har väl skyddat dig från bluffakturor i sommar?
Juristen svarar: Måste ett aktiebolag utse en vd?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 25 Fortfarande inte haft bolagsstämma? Här är mallarna du behöver.
Fortfarande inte haft bolagsstämma? Här är mallarna du behöver.
Juristen svarar: Kan man hålla bolagsstämma utan att aktieägarna är fysiskt närvarande?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 24 Dokument på engelska – vi har mallarna du behöver
Dokument på engelska – vi har mallarna du behöver
Juristen svarar: Framtidsfullmakten – vad ska den innehålla?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 23 När anställningen upphör – här är mallarna du behöver
Juristen svarar: Enkla och löpande skuldebrev – vad är skillnaden?
Nya mallar på DokuMera
När anställningen upphör – här är mallarna du behöver
2022 nr 22 Här är årshjulet för dina arbetsrättsliga skyldigheter
Här är årshjulet för dina arbetsrättsliga skyldigheter
Juristen svarar: Kan en arbetsmiljöuppgift delegeras?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 21 Så här kan du bedriva ett hållbart företagande
Juristen svarar: Vem omfattas av kravet på egenkontroll enligt miljöbalken?
Nya mallar på DokuMera
Så här kan du bedriva ett hållbart företagande
2022 nr 20 Här är mallarna du behöver inför sommaren
Här är mallarna du behöver inför sommaren
Juristen svarar: Får arbetsgivaren publicera bilder på sina anställda på företagets hemsida?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 19 Så här kvalitetssäkrar du arbetsmiljön på arbetsplatsen
Hur ska en projektgrupp inom ISO-arbete organiseras?
Nya mallar på DokuMera
Så här kvalitetssäkrar du arbetsmiljön på arbetsplatsen
2022 nr 18 Lagstadgade krav – uppfyller du alla?
Juristen svarar: Hur ska en korrekt begäran om samtycke utformas?
Lagstadgade krav – uppfyller du alla?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 17 Personalhandboken – här är dokumenten du måste ha
Juristen svarar: Vilka policydokument krävs enligt lag?
Nya mallar på DokuMera
Personalhandboken – här är dokumenten du måste ha
2022 nr 16 Här är HR-mallarna på engelska som du behöver
Här är HR-mallarna på engelska som du behöver
Juristen svarar: Vad är en kontrollbalansräkning och när måste en sådan upprättas?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 15 Klarar ditt företag en cyberattack?
Juristen svarar: Hur förebygger man cyberbrottslighet?
Klarar ditt företag en cyberattack?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 14 Policymallarna du måste ha enligt lag – har du alla som krävs?
Juristen tipsar: Har du dokumenten som krävs vid distansarbete?
Nya mallar på DokuMera
Policymallarna du måste ha enligt lag – har du alla som krävs?
2022 nr 13 Dags för bolagsstämma? Här är mallarna du behöver
Dags för bolagsstämma? Här är mallarna du behöver
Juristen svarar: Kan man hålla bolagsstämma utan att aktieägarna är fysiskt närvarande?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 12 Förbättra arbetsmiljön med DokuMeras arbetsmiljöhandbok
Förbättra arbetsmiljön med DokuMeras arbetsmiljöhandbok
Juristen svarar: Vem ska arbeta med lönekartläggning?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 11 Glöm inte bort detta inför årets semesterplanering
Glöm inte bort detta inför årets semesterplanering
Nya mallar på DokuMera
Veckans fråga: Kan en arbetsmiljöuppgift delegeras?
2022 nr 10 Dags för lönesamtal? Så här lyckas du med dina samtal
Dags för lönesamtal? Så här lyckas du med dina samtal
Nya mallar på DokuMera
Vad bör arbetsgivaren tänka på inför ett lönesamtal?
2022 nr 9 Arbetsmiljöhandboken – så förbättrar du arbetsmiljön på arbetsplatsen
Arbetsmiljöhandboken – så förbättrar du arbetsmiljön på arbetsplatsen
Juristen svarar: Vem ska arbeta med lönekartläggning?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 8 Har du sett DokuMeras mallar på engelska?
DokuMeras Företagarhandbok – så blir du en bättre företagare
Har du sett DokuMeras mallar på engelska?
Nya mallar på DokuMera