Nyhetsbrev

DokuMeras nyhetsbrev behandlar översiktligt olika frågeställningar som dyker upp kring aktiviteter i företag. Det är naturligtvis också laddat med hänvisningar till mallar för dokument som gör att du snabbt kommer igång på ett bra sätt med en aktivitet. Du anmäler dig enkelt här nedanför.

Arkiv

2022 nr 45 För dig inom bygg och entreprenad - här är mallarna du behöver
För dig inom bygg och entreprenad - här är mallarna du behöver
Har du sett över semesterplaneringen inför julhelgerna?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 44 Personalhandboken – dags för en översyn innan det nya året?
Juristen tipsar: Förbered det nya året med hjälp av DokuMeras årshjul
Nya mallar på DokuMera
Personalhandboken – dags för en översyn innan det nya året?
2022 nr 43 Här är de lagstadgade kraven du måste uppfylla
Här är de lagstadgade kraven du måste uppfylla
Juristen svarar: Hur ska en aktiebok föras?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 42 Har du sett över företagets brandskydd?
Har du sett över företagets brandskydd?
Juristen svarar: Vem är ansvarig för företagets brandskydd?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 41 Här är rutinerna du behöver för företagets kvalitetssäkringsarbete
Här är rutinerna du behöver för företagets kvalitetssäkringsarbete
Juristen svarar: Hur ska en framtidsfullmakt upprättas?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 40 Hög tid för budgetering – har du sett vår ekonomihandbok?
Hög tid för budgetering – har du sett vår ekonomihandbok?
Juristen svarar: Hur länge får personuppgifter sparas?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 39 Dags att planera för nästa år? Ta hjälp av våra årshjul!
Dags att planera för nästa år? Ta hjälp av våra årshjul!
Juristen svarar: Vad ska arbetsgivaren göra vid hot och våld på arbetsplatsen?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 38 Här är den nya mallen du behöver för att informera enligt LAS
Här är den nya mallen du behöver för att informera enligt LAS
Juristen svarar: Är en arbetstagares överträdelse av en policy grund för uppsägning eller avsked?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 37 Har du mallarna som krävs vid offentlig upphandling?
Har du mallarna som krävs vid offentlig upphandling?
Juristen svarar: Hur kallt får det vara på arbetsplatsen?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 36 Vabb och sjukdom på arbetsplatsen? Vi har mallarna du behöver
Juristen svarar: Så här kan du jobba med ditt systematiska arbetsmiljöarbete
Nya mallar på DokuMera
Vabb och sjukdom på arbetsplatsen? Vi har mallarna du behöver
2022 nr 35 Snart börjar nya regler i LAS att gälla - har du koll?
Juristen svarar: Här är de nya reglerna i LAS
Nya mallar på DokuMera
Snart börjar nya regler i LAS att gälla - har du koll?
2022 nr 34 Här är mallarna du behöver för ett lyckat lönesamtal
Här är mallarna du behöver för ett lyckat lönesamtal
Nytt på DokuMera
Veckans fråga: Vad bör arbetsgivaren tänka på inför ett lönesamtal?
2022 nr 33 De viktigaste policydokumenten – hur många av dem har du?
De viktigaste policydokumenten – hur många av dem har du?
Juristen svarar: När kan företrädaransvar komma i fråga för företrädare för aktiebolag?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 32 Uppfyller du dessa lagstadgade krav?
Juristen svarar: Hur ska en aktiebok föras?
Nya mallar på DokuMera
Uppfyller du dessa lagstadgade krav?
2022 nr 31 Här är personalmallarna på engelska som du behöver
Här är personalmallarna på engelska som du behöver
Juristen svarar: Vad är en kontrollbalansräkning och när måste en sådan upprättas?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 30 Har du haft dina medarbetarsamtal i år?
Har du haft dina medarbetarsamtal i år?
Juristen svarar: Vad är det för skillnad på medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 29 Har du kvalitetssäkrat arbetsmiljön på din arbetsplats?
Har du kvalitetssäkrat arbetsmiljön på din arbetsplats?
Hur ska en projektgrupp inom ISO-arbete organiseras?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 28 Personalhandbok och nyanställning – vet du vad som gäller?
Du har väl inte glömt de nya reglerna i LAS?
Nya mallar på DokuMera
Personalhandbok och nyanställning – vet du vad som gäller?
2022 nr 27 Nya regler i LAS – vet du vad som gäller?
Juristen förklarar: Nya regler i LAS
Nya mallar på DokuMera
Nya regler i LAS – vet du vad som gäller?
2022 nr 26 Du har väl skyddat dig från bluffakturor i sommar?
Du har väl skyddat dig från bluffakturor i sommar?
Juristen svarar: Måste ett aktiebolag utse en vd?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 25 Fortfarande inte haft bolagsstämma? Här är mallarna du behöver.
Fortfarande inte haft bolagsstämma? Här är mallarna du behöver.
Juristen svarar: Kan man hålla bolagsstämma utan att aktieägarna är fysiskt närvarande?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 24 Dokument på engelska – vi har mallarna du behöver
Dokument på engelska – vi har mallarna du behöver
Juristen svarar: Framtidsfullmakten – vad ska den innehålla?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 23 När anställningen upphör – här är mallarna du behöver
Juristen svarar: Enkla och löpande skuldebrev – vad är skillnaden?
Nya mallar på DokuMera
När anställningen upphör – här är mallarna du behöver
2022 nr 22 Här är årshjulet för dina arbetsrättsliga skyldigheter
Här är årshjulet för dina arbetsrättsliga skyldigheter
Juristen svarar: Kan en arbetsmiljöuppgift delegeras?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 21 Så här kan du bedriva ett hållbart företagande
Juristen svarar: Vem omfattas av kravet på egenkontroll enligt miljöbalken?
Nya mallar på DokuMera
Så här kan du bedriva ett hållbart företagande
2022 nr 20 Här är mallarna du behöver inför sommaren
Här är mallarna du behöver inför sommaren
Juristen svarar: Får arbetsgivaren publicera bilder på sina anställda på företagets hemsida?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 19 Så här kvalitetssäkrar du arbetsmiljön på arbetsplatsen
Hur ska en projektgrupp inom ISO-arbete organiseras?
Nya mallar på DokuMera
Så här kvalitetssäkrar du arbetsmiljön på arbetsplatsen
2022 nr 18 Lagstadgade krav – uppfyller du alla?
Juristen svarar: Hur ska en korrekt begäran om samtycke utformas?
Lagstadgade krav – uppfyller du alla?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 17 Personalhandboken – här är dokumenten du måste ha
Juristen svarar: Vilka policydokument krävs enligt lag?
Nya mallar på DokuMera
Personalhandboken – här är dokumenten du måste ha
2022 nr 16 Här är HR-mallarna på engelska som du behöver
Här är HR-mallarna på engelska som du behöver
Juristen svarar: Vad är en kontrollbalansräkning och när måste en sådan upprättas?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 15 Klarar ditt företag en cyberattack?
Juristen svarar: Hur förebygger man cyberbrottslighet?
Klarar ditt företag en cyberattack?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 14 Policymallarna du måste ha enligt lag – har du alla som krävs?
Juristen tipsar: Har du dokumenten som krävs vid distansarbete?
Nya mallar på DokuMera
Policymallarna du måste ha enligt lag – har du alla som krävs?
2022 nr 13 Dags för bolagsstämma? Här är mallarna du behöver
Dags för bolagsstämma? Här är mallarna du behöver
Juristen svarar: Kan man hålla bolagsstämma utan att aktieägarna är fysiskt närvarande?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 12 Förbättra arbetsmiljön med DokuMeras arbetsmiljöhandbok
Förbättra arbetsmiljön med DokuMeras arbetsmiljöhandbok
Juristen svarar: Vem ska arbeta med lönekartläggning?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 11 Glöm inte bort detta inför årets semesterplanering
Glöm inte bort detta inför årets semesterplanering
Nya mallar på DokuMera
Veckans fråga: Kan en arbetsmiljöuppgift delegeras?
2022 nr 10 Dags för lönesamtal? Så här lyckas du med dina samtal
Dags för lönesamtal? Så här lyckas du med dina samtal
Nya mallar på DokuMera
Vad bör arbetsgivaren tänka på inför ett lönesamtal?
2022 nr 6 Har du säkerställt kvaliteten i ditt företag?
Har du säkerställt kvaliteten i ditt företag?
Juristen svarar: Är du personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 5 Har du tänkt på detta inför vårens utvecklingssamtal?
Har du tänkt på detta inför vårens utvecklingssamtal?
Nya mallar på DokuMera
Veckans fråga: Vad är viktigt att tänka på vid utvecklingssamtal med en medarbetare?
2022 nr 4 Dags att se över företagets personalhandbok? Just nu får du rabatt
Dags att se över företagets personalhandbok? Just nu får du rabatt
Juristen tipsar: Vabb och sjukdom på arbetsplatsen? Här är mallarna du behöver
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 3 Har du riskbedömt företagets arbetsmiljö på rätt sätt?
Har du riskbedömt företagets arbetsmiljö på rätt sätt?
Juristen tipsar: Har du sett våra mallar om visselblåsarlagen?
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 2 Distansarbete – har du dokumenten som behövs?
Distansarbete – har du dokumenten som behövs?
Juristen tipsar: Tänk på detta vid arbete på distans
Nya mallar på DokuMera
2022 nr 1 Vi har uppdaterat alla våra mallar - nu även med nya lagar och regler från den 1 januari 2022
Juristen svarar: Är en arbetstagares överträdelse av en policy grund för uppsägning eller avsked?
Nya mallar på DokuMera
Vi har uppdaterat alla våra mallar - nu även med nya lagar och regler från den 1 januari 2022
2021 nr 46 God jul önskar vi på DokuMera!
DokuMeras julgåva – 50 000 kronor till stiftelsen Min Stora Dag
God jul önskar vi på DokuMera!
Juristen svarar: Vad ska man tänka på vid distansarbete?
2021 nr 45 Personalhandboken – dags för en översyn innan nyår?
Juristen tipsar: Förbered det nya året med hjälp av DokuMeras årshjul
Nya mallar på DokuMera
Personalhandboken – dags för en översyn innan nyår?
2021 nr 44 Lagstadgade policydokument – har du alla som krävs?
Juristen tipsar: Har du dokumenten som krävs vid distansarbete?
Lagstadgade policydokument – har du alla som krävs?
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 43 Här är mallarna du behöver för företagets brandskydd
Här är mallarna du behöver för företagets brandskydd
Juristen svarar: Vem är ansvarig för företagets brandskydd?
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 42 Förbered inför det nya året med hjälp av DokuMeras handböcker
Förbered inför det nya året med hjälp av DokuMeras handböcker
Juristen svarar: Måste ett aktiebolag utse en vd?
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 41 Vabb och sjukdom på arbetsplatsen? Här är mallarna du behöver
Juristen svarar: Så här kan du jobba med ditt systematiska arbetsmiljöarbete
Nya mallar på DokuMera
Vabb och sjukdom på arbetsplatsen? Här är mallarna du behöver
2021 nr 40 Cyberattackerna ökar – har du sett över företagets skydd?
Cyberattackerna ökar – har du sett över företagets skydd?
Juristen svarar: Vem ska arbeta med lönekartläggning?
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 39 Till dig som berörs av offentlig upphandling – har du dokumenten som krävs?
Juristen svarar: Hur kallt får det vara på arbetsplatsen?
Nya mallar på DokuMera
Till dig som berörs av offentlig upphandling – har du dokumenten som krävs?
2021 nr 38 Dags att planera för nästa år? Ta hjälp av våra årshjul!
Dags att planera för nästa år? Ta hjälp av våra årshjul!
Juristen svarar: Vad ska arbetsgivaren göra vid hot och våld på arbetsplatsen?
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 37 Arbetsmiljöhandboken – så förbättrar du arbetsmiljön på arbetsplatsen
Arbetsmiljöhandboken – så förbättrar du arbetsmiljön på arbetsplatsen
Juristen svarar: Vem ska arbeta med lönekartläggning?
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 36 Har du haft dina medarbetarsamtal i år? Här är mallarna som krävs
Har du haft dina medarbetarsamtal i år? Här är mallarna som krävs
Juristen svarar: Vad är det för skillnad på medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal?
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 35 Har du sett våra HR-dokument på engelska? Just nu får du ett utan kostnad
Har du sett våra HR-dokument på engelska? Just nu får du ett utan kostnad
Juristen svarar: Vad är en kontrollbalansräkning och när måste en sådan upprättas?
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 34 Hög tid för budgetering – har du sett vår ekonomihandbok?
Arbetsjuridiken efter corona – vad gäller?
DokuMeras Företagarhandbok – så blir du en bättre företagare
Hög tid för budgetering – har du sett vår ekonomihandbok?
2021 nr 33 Vi har uppdaterat vår personalhandbok – nu med distansarbete
DokuMeras Företagarhandbok – så blir du en bättre företagare
Juristen svarar: GDPR och anhöriglistor – vad gäller?
Vi har uppdaterat vår personalhandbok – nu med distansarbete
2021 nr 32 Har du sett våra nya mallar inom bygg och entreprenad?
DokuMeras Företagarhandbok – så blir du en bättre företagare
Har du sett våra nya mallar inom bygg och entreprenad?
Juristen svarar: Hur länge får personuppgifter sparas?
2021 nr 31 Har du sett våra engelska mallar? Just nu får du en utan kostnad.
DokuMeras Företagarhandbok – så blir du en bättre företagare
Har du sett våra engelska mallar? Just nu får du en utan kostnad
Juristen svarar: Är en arbetstagares överträdelse av en policy grund för uppsägning eller avsked?
2021 nr 30 Har du kvalitetssäkrat arbetsmiljön på din arbetsplats?
Har du kvalitetssäkrat arbetsmiljön på din arbetsplats?
Hur ska en projektgrupp inom ISO-arbete organiseras?
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 29 Personalhandboken – här är dokumenten du måste ha
Juristen svarar: Vilka policydokument krävs enligt lag?
Nya mallar på DokuMera
Personalhandboken – här är dokumenten du måste ha
2021 nr 28 Fortsatt distansarbete eller återgång till arbetsplatsen? Här är mallarna du behöver
DokuMeras Företagarhandbok – så blir du en bättre företagare
Fortsatt distansarbete eller återgång till arbetsplatsen? Här är mallarna du behöver
Juristen svarar: Kan arbetsgivaren kräva att arbetstagare vaccinerar sig?
2021 nr 27 Självskatta ditt kvalitetssäkringsarbete – vi har mallarna du behöver
Juristen svarar: Hur ska en framtidsfullmakt upprättas?
Nya mallar på DokuMera
Självskatta ditt kvalitetssäkringsarbete – vi har mallarna du behöver
2021 nr 26 DokuMera önskar dig en trevlig sommar; just nu med en personalhandbok
DokuMera önskar dig en trevlig sommar; just nu med en personalhandbok
Juristen svarar: Är en arbetstagares överträdelse av en policy grund för uppsägning eller avsked?
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 25 Arbetsmiljöhandboken – så förbättrar du arbetsmiljön på arbetsplatsen
Arbetsmiljöhandboken – så förbättrar du arbetsmiljön på arbetsplatsen
Juristen svarar: Kan man hålla bolagsstämma utan att aktieägarna är fysiskt närvarande?
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 24 De viktigaste policydokumenten – har du alla?
De viktigaste policydokumenten – har du alla?
DokuMeras sommargåva – 50 000 kronor till Bris
Juristen svarar: När kan företrädaransvar komma i fråga för företrädare för aktiebolag?
2021 nr 23 Lagstadgade krav att ta tag i denna sommar – detta gäller för dig
Juristen svarar: Hur ska en korrekt begäran om samtycke utformas?
Lagstadgade krav att ta tag i denna sommar – detta gäller för dig
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 22 Personalhandboken – här är dokumenten du behöver
Juristen svarar: Vad ska arbetsgivaren göra vid hot och våld på arbetsplatsen?
Nya mallar på DokuMera
Personalhandboken – här är dokumenten du behöver
2021 nr 21 Missbruk på arbetsplatsen – vad gäller?
Juristen svarar: När ska en arbetsgivare upprätta en rehabiliteringsplan?
Missbruk på arbetsplatsen – vad gäller?
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 20 Kvalitetssäkring och ISO – så här gör du
Juristen svarar: Måste ett aktiebolag utse en vd?
Kvalitetssäkring och ISO – så här gör du
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 19 Dags för bolagsstämma? Här är mallarna som krävs
Dags för bolagsstämma? Här är mallarna som krävs
Juristen svarar: Kan man hålla bolagsstämma utan att aktieägarna är fysiskt närvarande?
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 18 Dokument på engelska – vi har mallarna du behöver
Dokument på engelska – vi har mallarna du behöver
Dokumentmallar på engelska – vilka saknar du?
Juristen svarar: Vilka avtal bör jag som företagare upprätta?
2021 nr 17 Här är dokumenten du behöver inför sommaren – just nu ett utan kostnad
Här är dokumenten du behöver inför sommaren – just nu ett utan kostnad
Juristen svarar: Får arbetsgivaren publicera bilder på sina anställda på företagets hemsida?
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 16 Se här dokumenterar du ditt arbetsmiljöarbete på rätt sätt
Juristen svarar: Vilka policydokument krävs enligt lag?
Nya mallar på DokuMera
Så här dokumenterar du ditt arbetsmiljöarbete på rätt sätt
2021 nr 15 Har du ett avtal för distansarbete och hemmakontor?
Har du ett avtal för distansarbete och hemmakontor?
Juristen svarar: Kan arbetstagare vägra att komma till jobbet med hänvisning till smittorisk?
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 14 Här är policydokumenten du måste ha enligt lag
Arbetsmiljö på distans – här är mallarna du behöver
Här är policydokumenten du måste ha enligt lag
Måste en arbetsgivare upprätta policydokument?
2021 nr 13 Har du tänkt på detta inför årets semesterplanering?
Har du tänkt på detta inför årets semesterplanering?
Juristen svarar: Skiljedom – vad är det?
Vill du veta mer om Företagspaketet? Hör av dig till Jenny!
2021 nr 12 Personalhandboken – här är dokumenten du behöver
Juristen svarar: Framtidsfullmakten – vad ska den innehålla?
Personalhandboken – här är dokumenten du behöver
Semestertider – vad gäller?
2021 nr 11 Anställnings upphörande – här är mallarna som krävs
Anställnings upphörande – här är mallarna som krävs
Juristen svarar: Enkla och löpande skuldebrev – vad är skillnaden?
Vill du veta mer om Företagspaketet? Hör av dig till Filip!
2021 nr 10 Kvalitetssäkra ditt företag steg för steg – så här gör du
Hur ska man strukturera en projektgrupp inom ISO-arbetet?
Juristen svarar: Är du personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde?
Kvalitetssäkra ditt företag steg för steg – så här gör du
2021 nr 9 Så här coronasäkrar du arbetsplatsen steg för steg – vi har mallarna du behöver
Juristen svarar: Ersätts arbetsskador som uppstår i hemmiljö?
Så här coronasäkrar du arbetsplatsen steg för steg – vi har mallarna du behöver
Vill du veta mer om Företagspaketet? Hör av dig till Linda!
2021 nr 8 Har du koll på dina arbetsrättsliga skyldigheter? Vi har årshjulet du behöver
Har du koll på dina arbetsrättsliga skyldigheter? Vi har årshjulet du behöver
Kan arbetsgivaren delegera en arbetsmiljöuppgift?
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 7 Lagstadgade krav utifrån antalet anställda – detta gäller för dig
Lagstadgade krav utifrån antalet anställda – detta gäller för dig
Vad gav du din sambo i Alla hjärtans dag-present?
Vill du veta mer om Företagspaketet? Hör av dig till Helena!
2021 nr 6 Arbetsmiljö på distans – här är reglerna som gäller
Arbetsmiljö på distans – här är reglerna som gäller
Får arbetsgivaren informera anställda om att en kollega kan ha smittats av coronaviruset?
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 5 Lokalhyra i ljuset av coronapandemin – tänk på detta
Hyrestiden är tre år enligt mitt hyresavtal. Kan jag när som helst flytta från lokalen?
Lokalhyra i ljuset av coronapandemin – tänk på detta
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 4 Utvecklings- och lönesamtal på distans – så här gör du
Nya mallar på DokuMera
Utvecklings- och lönesamtal på distans – så här gör du
Vad är viktigt att tänka på vid utvecklingssamtal med en medarbetare?
2021 nr 3 Distansarbete – har du dokumenten som behövs?
Distansarbete – har du dokumenten som behövs?
Ledarskap på distans – det här bör du tänka på
Nya mallar på DokuMera
2021 nr 2 Till dig med personalhandbok – det är hög tid för en översyn
Nya mallar på DokuMera
Till dig med personalhandbok – det är hög tid för en översyn
Varför är det viktigt för ett företag att arbeta med policydokument?
2021 nr 1 Vi har uppdaterat alla våra mallar - nu även med nya lagar och regler från den 1 januari 2021
Nya mallar på DokuMera
Vad ska arbetsgivaren tänka på vid distansarbete?
Vi har uppdaterat alla våra mallar - nu även med nya lagar och regler från den 1 januari 2021
2020 nr 51 God jul önskar vi på DokuMera!
Arbetsrättsliga nyheter för 2021
DokuMeras julgåva – 50 000 kronor till SOS Barnbyar
God jul önskar vi på DokuMera!
2020 nr 50 Strukturera nästa års arbete med hjälp av våra årshjul – nu får du ett utan kostnad!
Kan en arbetsmiljöuppgift delegeras?
Nya mallar på DokuMera
Strukturera nästa års arbete med hjälp av våra årshjul – nu får du ett utan kostnad!
2020 nr 49 Har du sett över företagets brandskydd i år?
Har du sett över företagets brandskydd i år?
Nya mallar på DokuMera
Vem är ansvarig för företagets brandskydd?
2020 nr 48 Till dig som fattar beslut – främjar du verkligen företagets mål?
Har du sett över semesterplaneringen inför julhelgerna?
Nya mallar på DokuMera
Till dig som fattar beslut – främjar du verkligen företagets mål?
2020 nr 47 Till dig med 1 till 10 anställda i företaget – här är kraven du måste följa
Nya mallar på DokuMera
Till dig med 1 till 10 anställda i företaget – här är kraven du måste följa
Vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetsmiljöarbetet?
2020 nr 46 Så här undviker du att smittas på arbetsplatsen
Kan en arbetstagare sägas upp på grund av sjukdom?
Nya mallar på DokuMera
Så här undviker du att smittas på arbetsplatsen
2020 nr 45 Har du sett våra nya mallar om ISO 45001 – kvalitetssäkring inom arbetsmiljö?
Har du sett våra nya mallar om ISO 45001 – kvalitetssäkring inom arbetsmiljö?
Hur ska man strukturera en projektgrupp inom ISO-arbetet?
Nya mallar på DokuMera
2020 nr 44 Lagstadgade krav utifrån antalet anställda – här är listan
Lagstadgade krav utifrån antalet anställda – här är listan
Måste en arbetsgivare upprätta policydokument?
Nya mallar på DokuMera
2020 nr 43 Vi har nya mallar på engelska – nu får du en utan kostnad
Får arbetsgivaren informera anställda om att en kollega kan ha smittats av coronaviruset?
Nya mallar på DokuMera
Vi har nya mallar på engelska – nu får du en utan kostnad
2020 nr 42 Utvecklings- och lönesamtal på distans – så här gör du
Utvecklings- och lönesamtal på distans – så här gör du
Vad bör finnas med i ett VD-avtal? Undvik dessa kostsamma misstag
Vad är viktigt att tänka på vid utvecklingssamtal med en medarbetare?
2020 nr 41 Så här förebygger du psykisk ohälsa på arbetsplatsen
Nya mallar på DokuMera
Så här förebygger du psykisk ohälsa på arbetsplatsen
Är en arbetstagares överträdelse av en policy grund för uppsägning eller avsked?
2020 nr 40 Hög tid för budgetering – har du sett vår ekonomihandbok?
Hög tid för budgetering – har du sett vår ekonomihandbok?
Magkänsla och motivation – hur hänger det ihop?
Så här kan du stärka ditt immunförsvar på naturlig väg
2020 nr 39 Styrelsearbete – har du tagit del av vår styrelsehandbok?
Feberkontroll i dörren och avvisning vid misstänkt Covid-19-smitta?
Nya mallar på DokuMera
Styrelsearbete – har du tagit del av vår styrelsehandbok?
2020 nr 38 Så här kan du organisera ditt arbete och få en bättre arbetsmiljö
Finns det några framgångsfaktorer för att få igång friskvårdsaktiviteter på arbetsplatsen?
Nya mallar på DokuMera
Så här kan du organisera ditt arbete och få en bättre arbetsmiljö
2020 nr 37 Var vaksam på varningssignalerna för psykisk ohälsa i höst
Nya mallar på DokuMera
Vad kännetecknar utmattningssyndrom?
Var vaksam på varningssignalerna för psykisk ohälsa i höst
2020 nr 36 Så styr du dina medarbetares ageranden
Dessa policymallar behöver du ha enligt lag
Nya mallar på DokuMera
Så styr du dina medarbetares ageranden
2020 nr 35 Här är mallarna på engelska som du behöver
Dags att komma igång? Vi har tusentals mallar – just nu med rabatt
Här är mallarna på engelska som du behöver
Nya mallar på DokuMera
2020 nr 34 Arbetsmiljö i förändrade tider – det här gäller för dig
Arbetsmiljö i förändrade tider – det här gäller för dig
Får arbetsgivaren informera anställda om att en kollega kan ha smittats av coronaviruset?
Nya mallar på DokuMera
2020 nr 33 Distansarbete eller återgång till arbetsplatsen? Vi har mallarna du behöver
Distansarbete eller återgång till arbetsplatsen? Vi har mallarna du behöver
Nya mallar på DokuMera
Så här kan du skydda dig mot IT-brottslighet
2020 nr 32 DokuMera önskar dig en trevlig sommar!
15 sevärda platser i Sverige som du inte får missa
DokuMera önskar dig en trevlig sommar!
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?
2020 nr 31 Har du kvalitetssäkrat ditt företag? Vi har mallarna du behöver!
Har du kvalitetssäkrat ditt företag?
Lönar det sig för små företag att ISO-certifiera sig?
Nya mallar på DokuMera
2020 nr 30 Skydda dig mot bluffakturor i sommar
Hur beräknas dröjsmålsränta?
Nya mallar på DokuMera
Skydda dig mot bluffakturor i sommar
2020 nr 29 Dags för munskydd på arbetsplatsen?
Dags för munskydd på arbetsplatsen?
Nya mallar på DokuMera
Vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetsmiljöarbetet?
2020 nr 28 Dags för nya rutiner på arbetsplatsen? Vi har mallarna du behöver
Dags för nya rutiner på arbetsplatsen? Vi har mallarna du behöver
Hur förebygger man cyberbrottslighet?
Nya mallar på DokuMera
2020 nr 27 Nu är det hög tid att se över dina aktieägaravtal
Kan man hålla bolagsstämma utan att aktieägarna är fysiskt närvarande?
Nu är det hög tid att se över dina aktieägaravtal
Nya mallar på DokuMera
2020 nr 26 Reglerna på arbetsplatsen efter corona – har du en plan?
Får arbetsgivaren informera anställda om att en kollega kan ha smittats av coronaviruset?
Nya mallar på DokuMera
Reglerna på arbetsplatsen efter corona – har du en plan?
2020 nr 25 Arbetsmiljö i coronatider – just nu får du en policymall utan kostnad
Arbetsmiljö i coronatider – just nu får du en policymall utan kostnad
Nya mallar på DokuMera
Varför är det viktigt för ett företag att arbeta med policydokument?
2020 nr 24 Glöm inte bort att coacha dina medarbetare – tänk på det här
Glöm inte bort att coacha dina medarbetare – tänk på det här
Nya mallar på DokuMera
Vad gäller om avtal och force majeure under coronapandemin?
2020 nr 23 Strukturera dina arbetsmetoder med våra årshjul – nu får du ett utan kostnad
Nya mallar på DokuMera
Strukturera dina arbetsmetoder med våra årshjul – nu får du ett utan kostnad
Stärk immunförsvaret med yoga och meditation
2020 nr 22 Har du hunnit med årets semesterplanering?
Har du hunnit med årets semesterplanering?
Nya mallar på DokuMera
Så här håller du ditt immunförsvar på topp!
2020 nr 21 Hur har du förberett ditt företag för coronapandemin?
Hur har du förberett ditt företag för coronapandemin?
Nya mallar på DokuMera
Varför är det viktigt att göra en kontinuitetsplan?
2020 nr 20 Dags för svåra samtal med medarbetarna? Glöm inte bort att förbereda dig!
Dags för svåra samtal med medarbetarna? Glöm inte bort att förbereda dig!
Hur inleds en uppsägning på grund av arbetsbrist?
Nya mallar på DokuMera
2020 nr 19 Till dig med personalhandbok – det är hög tid för en översyn
Nya mallar på DokuMera
Till dig med personalhandbok – det är hög tid för en översyn
Varför är det viktigt för ett företag att arbeta med policydokument?
2020 nr 18 Ledarskap på distans – det här bör du tänka på
Fem andningstips för att skydda sig mot coronaviruset
Ledarskap på distans – det här bör du tänka på
Nya mallar på DokuMera
2020 nr 17 Kontrollbalansräkning – minska risken för personligt betalningsansvar
Kontrollbalansräkning – minska risken för personligt betalningsansvar
Nya mallar på DokuMera
Vad är en kontrollbalansräkning och när måste en sådan upprättas?
2020 nr 16 Företagsrekonstruktion – det här behöver du känna till
Företagsrekonstruktion – det här behöver du känna till
Nya mallar på DokuMera
Vad är skillnaden mellan konkurs och företagsrekonstruktion?
2020 nr 15 Korttidspermittering – vi har mallarna du behöver
Korttidsarbete – så här får du ekonomiskt stöd
Korttidspermittering – vi har mallarna du behöver
Nya mallar på DokuMera
2020 nr 14 IT-brottsligheten ökar – så här skyddar du dig
IT-brottsligheten ökar – så här skyddar du dig
Nya mallar på DokuMera
Vilken inverkan har IT-brottslighet på företag?
2020 nr 13 Varsel och arbetsbrist – rabatt på Företagspaketet
Nya mallar på DokuMera
Vad innebär arbetsbrist?
Varsel och arbetsbrist – rabatt på Företagspaketet
2020 nr 12 Distansarbete – det här ska du tänka på
Distansarbete – det här ska du tänka på
Nya mallar på DokuMera
Vad ska man tänka på vid distansarbete?
2020 nr 11 Krishantering, förberedelse och corona – detta behöver du göra
Krishantering, förberedelse och corona – detta behöver du göra
Nya mallar på DokuMera
Vilka riktlinjer gäller vid upprättandet av en handlingsplan vid kris?
2020 nr 10 Coronaviruset – det här gäller på arbetsplatsen
Coronaviruset – det här gäller på arbetsplatsen
Mallar om förhindrande av smitta
Vilka är symptomen på coronaviruset?
2020 nr 9 Ledningssystem och ISO – nya mallar på DokuMera
ISO och ledningssystem – vad är det?
Ledningssystem och ISO – nya mallar på DokuMera
Nya mallar på DokuMera
2020 nr 8 Många måsten och borden för dina anställda? Vi har årshjulet du behöver!
Många måsten och borden för dina anställda? Vi har årshjulet du behöver!
Nya mallar på DokuMera
Varför är det viktigt att arbeta med policydokument?
2020 nr 7 Strukturera ditt arbetsmiljöarbete – vi har årshjulet du behöver!
Nya mallar på DokuMera
Praktiskt GDPR-arbete för företag – så här gör du
Strukturera ditt arbetsmiljöarbete – vi har årshjulet du behöver!
2020 nr 6 Dags för lönesamtal? Så här lyckas du med dina samtal
Dags för lönesamtal? Så här lyckas du med dina samtal
Nya mallar på DokuMera
Vad bör arbetsgivaren tänka på inför ett lönesamtal?
2020 nr 5 Till dig som inte hunnit strukturera ditt år ännu – här kommer räddningen!
Hur viktigt är det med presentationsteknik i säljmöten?
Nya mallar på DokuMera
Till dig som inte hunnit strukturera ditt år ännu – här kommer räddningen!
2020 nr 4 Lagstadgade skyldigheter inom arbetsmiljö – just nu två mallar utan kostnad
Lagstadgade skyldigheter inom arbetsmiljö – just nu två mallar utan kostnad
Nya lagar och regler från den 1 januari 2020
Nya mallar på DokuMera
2020 nr 3 Så här kan du bedriva ett hållbart företagande
Nya mallar på DokuMera
Så här kan du bedriva ett hållbart företagande
Vem omfattas av kravet på egenkontroll enligt miljöbalken?
2020 nr 2 De fem viktigaste avtalen – just nu får du ett utan kostnad
De fem viktigaste avtalen – just nu får du ett utan kostnad
Nya mallar på DokuMera
Vilka avtal bör ingås med styrelseledamöter?
2020 nr 1 Kickoff – så ökar du motivationen bland medarbetarna
Kickoff – så ökar du motivationen bland medarbetarna
Nya mallar på DokuMera
Vi har uppdaterat alla våra mallar - nu även med nya lagar och regler från den 1 januari 2020
2019 nr 51 God jul önskar vi på DokuMera
God jul önskar vi på DokuMera
Nya mallar på DokuMera
Är vissa personligheter mer benägna att drabbas av stress?
2019 nr 50 Har du koll på företagets brandskydd?
Har du koll på företagets brandskydd?
Nya mallar på DokuMera
Vem är ansvarig för företagets brandskydd?
2019 nr 49 Skyddar du företagets information vid samarbeten och projekt?
Nya mallar på DokuMera
Skyddar du företagets information vid samarbeten och projekt?
Vad blir följden om en part bryter ett sekretessavtal?
2019 nr 48 Har du haft dina medarbetarsamtal i år?
Har du haft dina medarbetarsamtal i år?
Nya mallar på DokuMera
Vad är det för skillnad på medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal?
2019 nr 47 Allt fler företagare utsätts för IT-brott – är du förberedd?
Allt fler företagare utsätts för IT-brott – är du förberedd?
Nya mallar på DokuMera
Vilken inverkan har IT-brottslighet på företag?
2019 nr 46 Arbetsplatsolyckor – så kan du hantera dem
Arbetsplatsolyckor – så kan du hantera dem
GDPR och anhöriglistor – vad gäller?
Nya mallar på DokuMera
2019 nr 45 Färre än 10 anställda? Dessa dokument måste du ha enligt lag
Färre än 10 anställda? Dessa dokument måste du ha enligt lag
Nya mallar på DokuMera
Vem är ansvarig för företagets brandskydd?
2019 nr 44 Lagstadgade krav inom arbetsmiljö – vi har mallarna du behöver
Lagstadgade dokument inom arbetsmiljö – vi har mallarna du behöver
Nya mallar på DokuMera
Varför är det viktigt att upprätta en arbetsmiljöpolicy?
2019 nr 43 Fler än 10 anställda? Dessa dokument måste du ha enligt lag
Fler än 10 anställda? Dessa dokument måste du ha enligt lag
Nya mallar på DokuMera
Vilket ansvar har arbetsgivaren för arbetsmiljöarbetet?
2019 nr 42 Din självkänsla kan vara en viktig del av din framgång
Din självkänsla kan vara en viktig del av din framgång
Nya mallar på DokuMera
Testa din självkänsla med vår mall
2019 nr 41 Resiliens – en viktig del av ditt ledarskap
Nya mallar på DokuMera
Resiliens – en viktig del av ditt ledarskap
Resiliens – förmågan att studsa tillbaka med ett leende
2019 nr 40 Hållbarhet – en allt viktigare fråga för fler företagare
Hållbarhet – en allt viktigare fråga för fler företagare
Nya mallar på DokuMera
Vem omfattas av kravet på egenkontroll enligt miljöbalken?
2019 nr 39 Är du förberedd när Arbetsmiljöverket inspekterar?
Nya mallar på DokuMera
Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?
Är du förberedd inför Arbetsmiljöverkets inspektion?
2019 nr 38 Minska risken för utbrändhet och sänk dina kostnader
Minska risken för utbrändhet och sänk dina kostnader
Nya mallar på DokuMera
Vad kännetecknar utmattningssyndrom?
2019 nr 37 DokuMeras policydokument – nu kan du få ett utan kostnad
DokuMeras policydokument – nu kan du få ett utan kostnad
Nya mallar på DokuMera
Vad ska en arbetsmiljöpolicy innehålla?
2019 nr 36 DokuMeras handböcker – nu kan du få en utan kostnad
DokuMeras handböcker – nu kan du få en utan kostnad
Nya mallar på DokuMera
Vad ska handböcker inom GDPR och brandskydd innehålla?
2019 nr 35 Kränkande särbehandling – ett allvarligt arbetsmiljöproblem
Kränkande särbehandling – ett allvarligt arbetsmiljöproblem
Nya mallar på DokuMera
Vad kan leda till kränkande särbehandling?
2019 nr 34 Hållbarhet - allt viktigare för både konsumenter och företag
Hållbarhet - allt viktigare för både konsumenter och företag
Nya mallar på DokuMera
Vad ska en hållbarhetspolicy innehålla?
2019 nr 33 Tid för utvecklingssamtal och introduktion
Nytt på DokuMera
Tid för utvecklingssamtal och introduktion
Utvecklingssamtal – verktyget för att nå önskade mål
2019 nr 27 Sommaren är här – glöm inte att andas
Får man ha shorts på jobbet?
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?
Sommaren är här – glöm inte att andas
2019 nr 26 Motivation och ledarskap – så hänger det ihop
Ledarskap vs management
Motivation och ledarskap – så hänger det ihop
Vad är tillförlitlighet, trovärdighet, förtroende och tillit?
2019 nr 25 Cyberattackerna ökar – har du skyddat ditt företag?
Cyberattackerna ökar – har du skyddat ditt företag?
Cybersäkerhet – så här kan du arbeta
Nya mallar på DokuMera
2019 nr 24 Ledarskap – nytt ämnesområde på DokuMera
Ledarskap – nytt ämnesområde på DokuMera
Nya mallar hos DokuMera
Sju oumbärliga strategier för effektivare grupper
2019 nr 23 Nya policymallar om informationssäkerhet
Har GDPR-arbetet kört i diket? 3 steg för att komma tillbaka på banan
Nya mallar och ny sökfunktion
Nya policymallar om informationssäkerhet
2019 nr 22 Arbetsmiljöhandboken – verktyget för en bättre arbetsmiljö
Arbetsmiljöhandboken – verktyget för en bättre arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö – så här fungerar det
Systematiskt arbetsmiljöarbete – så här fungerar det
2019 nr 21 Lagstadgade dokument – har du alla?
1 till 10 anställda – dessa mallar behöver du
Fler än 10 anställda – dessa mallar behöver du
Lagstadgade dokument – har du alla?
2019 nr 20 Förebygg stressrelaterad ohälsa och minska dina kostnader
Förebygg stressrelaterad ohälsa och minska dina kostnader
Så här kan du påverka din stressrespons
Ta del av våra enkäter om stressymtom och stressfaktorer
2019 nr 19 Hyresavtal – har du koll på vad som gäller?
Besittningsskydd - vilka regler gäller?
Förverkande av lokalhyresavtal – hur går det till?
Hyresavtal – har du koll på vad som gäller?
2019 nr 18 Skuldebrev – vet du vad som gäller?
Skuldebrev – vet du vad som gäller?
Vad är ett skuldebrev och vad används det till?
Vilken typ av skuldebrev bör du använda?
2019 nr 17 Samtalsunderlag – ett underskattat verktyg
Motiverande samtal – ett redskap för förändring
Samtalsunderlag – ett underskattat verktyg
Vad är viktigt vid ett utvecklingssamtal?
2019 nr 16 Försämrad tillväxttakt – är du förberedd?
Försämrad tillväxttakt – är du förberedd?
Personligt betalningsansvar – när och hur inträder det?
Veckans gåva – vårt enkla uppdragsavtal
2019 nr 15 Förebygg psykisk ohälsa på arbetsplatsen
Arbetsmiljö – Om böter och sanktionsavgifter
Förebygg psykisk ohälsa på arbetsplatsen
Vilka bestämmelser kan leda till böter respektive avgift?
2019 nr 14 Undvik problem vid semesterplaneringen
Begåvning, personlighet och rekrytering – hur hänger det ihop?
Testa din begåvning och personlighet
Undvik problem vid semesterplaneringen
2019 nr 13 Minska risken för arbetsskador – förbättra din arbetsmiljö
Datainspektionen granskar specifika branscher
Detta behöver du göra när en arbetsplatsolycka inträffar
Minska risken för arbetsskador – förbättra din arbetsmiljö
2019 nr 12 Dags för utvecklingssamtal? Vi har mallarna du behöver!
Dags för utvecklingssamtal? Vi har mallarna du behöver!
Det här behöver du tänka på vid utvecklingssamtalet
Vad är det för skillnad på medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal?
2019 nr 11 Öka din försäljning – se över din säljorganisation
Enkel försäljning är död - komplex försäljning lever
Vilka regler gäller vid telefonförsäljning?
Öka din försäljning – se över din säljorganisation
2019 nr 10 1177-skandalen och GDPR – har du skyddat företagets information?
1177-skandalen och GDPR – har du skyddat företagets information?
Haveriet på 1177 - hur kunde det hända? – den svagaste länken i kedjan kan vara du!
Hur gör man en hotbildsanalys?
2019 nr 9 Ekonomihandboken - förbättra din ekonomifunktion
Förbättra din ekonomifunktion – upprätta en ekonomihandbok
Hantera bluffakturor på rätt sätt
Vad ska man tänka på när man utformar företagets attestrutiner?
2019 nr 8 Brandskydd - uppfyller du lagkraven?
Har du koll på din dokumentation gällande brandskydd?
Praktiskt brandskyddsarbete – så här gör du
Vilka typer av brandskyddsåtgärder finns det?
2019 nr 7 Affärsplanen – nå dina mål snabbare och enklare
Affärsplanen – nå dina mål snabbare och enklare
Behöver du en affärsplan på engelska?
Det här ska affärsplanen innehålla
2019 nr 6 Lagstadgade policydokument - har du alla?
Lagstadgade policydokument – har du alla?
Nyhetsbrev och GDPR – vad gäller?
Personalhandboken – därför behöver du den
2019 nr 5 Skilda förväntningar – vikten av ett ägardirektiv
Skilda förväntningar – vikten av ett ägardirektiv
Undvik personligt betalningsansvar
Vad ska ett ägardirektiv innehålla?
2019 nr 4 Förebygg hot och våld på arbetsplatsen
Ansvar vid hot och våld
Förebygg hot och våld på arbetsplatsen
Hot och våld – vad gäller?
2019 nr 3 Öka motivationen på arbetsplatsen
Förbättra din omvärldsanalys – omdefiniera din roll
Test – hur motiverad är du?
Öka motivationen på arbetsplatsen
2019 nr 2 Nya karensregler – vet du vad som gäller?
Nya karensregler – vet du vad som gäller?
Nya lagar – berör de dig?
När ska arbetsgivardeklarationer lämnas in?
2019 nr 1 Hur bör en styrelse tillsättas?
Måste ett aktiebolag utse en vd?
Styrelser i ägarledda företag
Vet du hur en styrelse bör tillsättas?
2018 nr 51 God jul önskar vi på DokuMera
God jul önskar vi på DokuMera
Julbord och julgåva – vet du vad som gäller?
Vår julgåva – lagstadgade krav för antal anställda
2018 nr 50 Efterlever du dataskyddsförordningens krav på IT-säkerhet?
Förbättra din IT-säkerhet enligt GDPR
GDPR – en fluga eller varaktig förändring? Europas första domar faller
Vill du testa om du efterlever GDPR?
2018 nr 49 Har du hunnit med medarbetarsamtalen i år?
Har du hunnit med medarbetarsamtalen i år?
Hur ska ett medarbetarsamtal genomföras?
Några tips inför medarbetarsamtalet
2018 nr 48 Rekryterar du på rätt sätt?
Begåvningens betydelse vid rekrytering och urval
Testa din begåvning
Öka sannolikheten för en lyckad rekrytering
2018 nr 47 Minska dina kostnader - förebygg ohälsa och sjukdom på arbetsplatsen
Minska dina kostnader – förebygg sjukdom och ohälsa på arbetsplatsen
Så här kan du jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete
Vem ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete?
2018 nr 46 Har du gjort den lagstadgade lönekartläggningen?
Bristfällig efterlevnad av diskrimineringslagen
Har du gjort den lagstadgade lönekartläggningen?
Vem ska arbeta med lönekartläggning?
2018 nr 45 Har du de policyer som krävs enligt lag?
Har du de policyer som krävs enligt lag?
Tänk på detta när du upprättar en policy
Är det möjligt att säga upp eller avskeda en anställd som brutit mot företagets policy?
2018 nr 44 Resultatet av Datainspektionens första GDPR-granskning är här
Datainspektionens första GDPR-granskning är här
Utforma en korrekt begäran om samtycke
Är du personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde?