Offert med leveransdetaljer 10 artikelrader 2021

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt utforma en överskådlig och begriplig offert, med leveransdetaljer, från företaget. I offerten finns plats för 10 artikelrader.

Generellt sett finns inga regler för hur en offert ska vara utformad. Däremot innebär den ett erbjudande och åtagande från säljarens sida.

En tydlig och professionellt formulerad offert främjar företagets försäljning och där är helhetsintrycket viktigt. Samtidigt bör offerten genom sin tydlighet förebygga missförstånd mellan säljare och kund. Detaljer i en offert som därvid måste beaktas är till exempel specifikation av varan eller tjänsten (bör vara precis men inte för detaljerad), pris och leveransvillkor.

Med detta i åtanke har DokuMera utarbetat en mall som på ett smidigt sätt låter dig skapa offerter som passar många olika ändamål. Mallen innehåller även bestämmelser om dröjsmålsränta och lagerhållning.

När ska jag använda mallen?

När företaget vill skicka en offert (kostnadsförslag) till en kund.

Vad ska jag tänka på?

En offert är ett erbjudande om en vara eller tjänst med specificerade villkor och dokumentet är grunden för villkoren i en eventuell affär. Tänk på att era prislistor också kan ses som offerter.

Så fort offerten når mottagaren blir den bindande för ert företag. Mottagaren blir inte bunden förrän ett bekräftande svar - en accept - lämnats gällande offerten. Om mottagaren inte accepterar offerten förfaller den och offertlämnaren är således inte längre bunden av offerten.

 • Var noga med att det administrativa stämmer i offerten. Ange offertdatum, offertnummer samt kundens leverans- och fakturaadress.
 • Fyll också i vad som gäller för leverans och betalning. Vilka leveransvillkor har ni? När kan ni leverera? Vilket leveranssätt använder ni? Vilka villkor gäller för betalningen? Tänk på att en offert är bindande om den accepterats inom angiven tid. Därför ska ni alltid ange offertens giltighetstid.
 • Ange referenser hos respektive företag.
 • Specifikationen är offertens hjärta. Här preciserar ni vad offerten avser och fyller i antal, enhet, pris per enhet samt totalpris. Glöm inte att ange om det tillkommer moms på offerten, och vilken momssats som i så fall är aktuell.
 • I en del branscher finns det standardvillkor, vilket anges på vissa offerter. Om ni gör det måste ni se till att mottagaren känner till dem. Se till att infoga standardvillkoren i offerten.
 • Givetvis ska ni ange alla era företagsuppgifter så att mottagaren vet vem det är som lämnar offerten. Skriv också under offerten.
(ID 1194)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Allmänna leveransvillkor 2021
Faktura i set om 25 2021
Följesedel 2021
Offert för redovisningstjänster 2021
Offert med leveransdetaljer 20 artikelrader 2021
Offert tjänst 2021
Orderbekräftelse 2021