Om DokuMera

Bakgrund

Hos alla företag -- stora som små -- finns möjligheten att arbeta effektivare genom att använda sig av färdiga mallar. Avancerade dokument är tidsödande att upprätta samtidigt som de kräver expertkunskap för framtagandet och som vi alla vet: Experter kostar pengar - mycket pengar.

Alla dokument är viktiga i ett företag, men kraften ligger i dokumentmallar som alla känner igen. Undersökningar har nämligen visat att 15 procent av tiden i ett företag går åt till att identifiera och hitta information. Tänk om företag kan lägga den tiden på säljande aktiviteter istället!

Beräkningar visar att ca 90 miljarder per år är företagens kostnader till följd av krav i lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter eller anvisningar i allmänna råd eller överföra information eller uppgifter samt skatter och avgifter.

Idén om DokuMera föddes ur föreställningen om att många företag och organisationer har ett behov av standardiserade lösningar på generella affärsproblem som kan användas om och om igen. En analys av marknaden visade att det inte fanns någon aktör som kunde uppfylla dessa behov på ett tillfredsställande sätt.

Under en tioårsperiod har DokuMera utvecklat Sveriges största databas av digitala, exempelbaserade dokumentmallar, riktade mot företag och organisationer. Produkter laddas enkelt ned från Internet av våra kunder - företag och organisationer - och kan köpas styckvis eller genom att teckna ett årsabonnemang.

Om företaget

Hos DokuMera finner du Sveriges största samling av nedladdningsbara mallar för företagandets många behov. Mallarna är framtagna i samarbete med experter inom olika områden och uppdateras kontinuerligt för att ständigt vara aktuella.

De enklare mallarna går att använda rakt av eller också gör kunden ändringar efter sitt eget behov. De mer avancerade mallarna är däremot tänkta att användas som underlag tillsammans med exempelvis en jurist. Med DokuMeras expertframtagna mallar minimerar kunderna tiden som de lägger ner på tidsödande arbete och frigör värdefull tid, vilket gör att de kan fokusera på sitt företags kärnverksamhet.