Omplaceringsutredning 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska göra en omplaceringsutredning.

För att en arbetsgivare ska få säga upp en arbetstagare krävs att det finns en saklig grund för uppsägningen. En uppsägning anses vara sakligt grundad om den beror på arbetsbrist eller personliga skäl. Enligt 7 § 2 st. LAS är däremot inte en uppsägning sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig, dvs. omplacerar arbetstagaren. Därför är det viktigt att göra en omplaceringsutredning innan uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl sker.

DokuMeras mall Omplaceringsutredning hjälper dig att utreda om det är möjligt att omplacera eller om uppsägning ska göras.

(ID 4580)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista omplacering 2023
Checklista uppsägning pga arbetsbrist 2023
Checklista uppsägning pga personl förhållanden MKA 2023
Checklista uppsägning pga personl förhållanden UKA 2023
Omplaceringserbjudande 2023